MAASSLUIS | De fractie van de CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over afstemming veiligheidsinitiatieven.
Het college heeft de vragen beantwoord.

Een deel van het antwoord luidt:
“De afstemming tussen de verschillende burgerinitiatieven en professionele organisaties (politie en handhaving) verschilt per burgerinitiatief. Voor Buurtpreventie is een coördinator aangesteld, die de afstemming regelt voor de buurtpreventen. Waaks en de Whatsappgroepen kennen geen directe afstemming.

Zaken die zij constateren die meldingswaardig of zelfs verdacht zijn, kunnen zij direct bij de politie melden via 112 of 0900-8844 of bij de gemeente via het Meldpunt Schoon, heel & veilig.

Wij zijn van mening dat informatie voorziening aan Buurtpreventie en Waaks zo optimaal mogelijk is en hierbij geen verbetering of wijziging nodig is. Voor wat betreft de Whatsapp groepen is inmiddels afgesproken dat ook de Whatsapp deelnemers dezelfde informatie zullen krijgen als de Waaks en Buurtpreventie deelnemers.”

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt