MAASSLUIS | B&W heeft uitgebreid geantwoord op de vragen van de PvdA raadsfractie inzake jeugd en corona.

Thuisonderwijs:

De schoolbesturen hebben het onderwijs op afstand opgepakt. Er zijn verschillende initiatieven waar scholen laptops of tablets kunnen lenen of kunnen krijgen. De scholen die geen eigen laptops of tablets konden uitlenen hebben van de leen-laptops of tablets gebruik gemaakt. De wifi thuis bij de kinderen is ook door particulier initiatief snel geregeld. Sommige scholen kiezen er bewust voor om ook te werken met afhaalmomenten en delen dan schriftelijke werkpakketjes uit of brengen deze thuis langs.

Onderwijs:
Per dag worden er gemiddeld 5 tot 10 kinderen opgevangen, per locatie. De gemeente Maassluis heeft nauw contact met de besturen en de directeuren en onderwijs over de huidige situatie waarin scholen verplicht gesloten zijn. Dagelijks wordt de situatie gemonitord. Knelpunten zijn gemeld bij de coordinator noodopvang voor kinderen en in onderling overleg opgepakt. Het wijkteam is dagelijks geopend voor alle vragen en doet voor de 24 uurs noodopvang de intake. Waar nodig wordt samenwerking met (reeds betrokken) Jeugdhulp gezocht.

Kinderopvang:
De kinderopvang in Maassluis werkt samen met onderwijs in het verzorgen van de noodopvang. In eerste instantie was er opvang mogelijk voor kinderen met twee ouders in een vitaal beroep. Dit is bijgesteld. Ook kinderen met een ouder in een vitaal beroep kunnen gebruik maken van opvang.

Inmiddels staat de opvang open voor kwetsbare kinderen en ook als hun ouders psychische nood ervaren en hierdoor een onveilige thuissituatie ontstaat. Vanuit de bestaande zorgstructuur op de scholen zijn alle kwetsbare kinderen in kaart gebracht. Er is extra contact met gezinnen als er zorgen zijn over de kinderen. Ook worden bepaalde kinderen gestimuleerd en actief toegeleid naar de noodopvang. De meeste kinderen worden opgevangen op de hun bekende locatie. Vanwege het geringe aantal
kinderen hebben sommige scholen en opvang ervoor gekozen locaties te combineren. Ook in Maasland waar een deel van onze kinderen naar school gaat is er elke dag een school open, zodat de opvang overdag daar ook mogelijk is. Daarnaast is er voor de avonden en in het weekend 24 uurs opvang mogelijk in combinatie met een opvang locatie in Vlaardingen. Tot dusverre maakt 1 gezin hier gebruik van. Elke gemeente is verplicht om vanwege de Corona te zorgen voor 24 uurs opvang. Er zijn ouders in
vitale beroepen, die nu extra diensten draaien en hun gebruikelijke oppas, bijvoorbeeld gastouders of grootouders mogen vanwege het risico nu niet toepassen.

Middelbaar onderwijs

De gezinsspecialisten en het samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs hebben afspraken gemaakt over de aandacht voor deze jongeren. In Maassluis heeft Lentiz/Revius de lessen op afstand geregeld. Met het team van Enver/E-25 zijn er specifiek afspraken en zij geven waar nodig jongeren begeleiding/coaching.

Kwetsbare kinderen

Inmiddels staat de opvang open voor ouders in psychische nood en kwetsbare kinderen met een onveilige thuissituatie. Er is nauwe samenwerking met jeugdzorg aanbieders, buurtsportcoaches, jeugdverpleegkundigen, gezinsspecialisten, onderwijs, leerplicht en wijkteam VraagRaak. Verder zijn er vanuit het verenigingsleven en de informele zorg heel veel initiatieven via prikbord Maassluis. De gezinsspecialisten geven wekelijks een nieuwsbrief uit aan gezinnen en ook via die route ontvangen gezinnen adviezen over hoe om te gaan met de situatie.

VraagRaak

Wijkteam VraagRaak coördineert de veiligheid samen met de betrokken partijen. Waar nodig worden gezinnen actief benaderd en worden kinderen proactief toegeleid naar de opvang.

Er zijn enkele zorgelijke situaties geweest, die gecoördineerd door het wijkteam zijn opgepakt. Samen met alle betrokken partijen worden zoveel mogelijk (kwetsbare) kinderen gezien.

 


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt