Op welke locaties mag de gebruiker een scooter droppen (achterlaten)?

MAASSLUIS | Op 14-07-2020 heeft de raadsfractie van het CDA grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van elektrische deelscooters. B&W beantwoordt deze vragen onderstaand.

1- Hoe is het toewijzen van de straten, waar de scooters neergezet kunnen worden, tot stand gekomen?

Het is aan Go Sharing om invulling te geven aan de locaties waar de scooters achtergelaten kunnen worden. Go Sharing wijst het liefst gehele wijken aan. In overleg met Go Sharing hebben wij er voor gezorgd dat het maar op een beperkt aantal plekken mogelijk is om de scooter achter te laten.

2- Bewoners van deze straten zijn hier niet over geïnformeerd. Wat is de reden dat de bewoners van deze straten niet geïnformeerd zijn over de afspraken met Go Sharing? Bent u bereid deze bewoners alsnog te informeren?

Omdat de servicegebieden in de hele stad liggen is er voor gekozen bewoners niet persoonlijk te informeren.

3- Scooters staan nu willekeurig geparkeerd op de stoep. Dit belemmert wandelaars, denk vooral aan kinderwagens en rolstoelen. Los daarvan geeft het een verrommeling van de openbare ruimte. Waarom is de keuze gemaakt de scooters willekeurig te laten parkeren en niet op een specifiekere locatie bijvoorbeeld aan het begin van de straat of de rand van de wijk?

Er is een keuze gemaakt om de service gebieden in te perken in vergelijk met andere steden. De gebruiker van de scooter dient na het gebruik een foto te uploaden hoe de scooter geparkeerd is en krijgt een waarschuwing als deze fout geparkeerd staat. De eerste fase van deze pilot is er een gewenningsfase. Voor de toekomstige gevallen zullen fout parkeerders aangesproken worden door Go Sharing. Mocht dit niet helpen wordt er handhavend opgetreden.

4- Bent u bereid in elke straat en op de stations één vast plek aan te wijzen voor een aantal scooters?

Na overleg met Go Sharing is besloten om bij stations vaste plekken aan te wijzen voor het parkeren van de scooters. Deze worden herkenbaar door belijning en bebording. In de overige straten worden geen vaste plekken aangewezen. De scooters van Go Sharing moeten voldoen aan dezelfde regels zoals die gelden voor elke andere scooter.

5- Waar kunnen inwoners terecht met hun klachten? En wordt er een klachtenregistratie bijgehouden?

Bewoners kunnen met hun klachten terecht bij Go Sharing. De klachten worden geregistreerd bij GSharing.

6-  Is het mogelijk de pilot eerder te stoppen, als blijkt dat er weinig belangstelling voor is?

Bij te weinig belangstelling ligt het besluit om wel of niet door te gaan met het plaatsen van scooters bij Go Sharing. Op dit moment blijkt dat de scooters veelvuldig gebruikt worden.

7- Hoe is het evaluatieproces vormgegeven? Wie besluit er uiteindelijk over continuering van de pilot?

We zijn blijvend in gesprek met GoSharing om o.a. het servicegebied en de klachtenafhandeling te verbeteren. Na een jaar (of eerder als dat nodig is bij overlast) zal het college beslissen of GoSharing door mag gaan of niet.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt