MAASSLUIS | De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over gymzaal Parkiet. Het college heeft de vragen beantwoord.

Een deel van het antwoord:

“Het incident heeft plaatsgevonden in een toestelberging, in de gymzaal Parkiet, die door 3 sportverenigingen gebruikt wordt en afgesloten is voor het gebruik door anderen. Bij het verplaatsen van turnmateriaal is er schade aan tegelwerk ontstaan en dat heeft geleid tot een vervelende blessure van een turnster.

Er vindt periodiek controle en onderhoud plaats aan de sportaccommodaties. Met de gebruikers hebben wij de afspraak dat als er onvolkomenheden zijn in de zaal, dat dit gemeld wordt en wij in overleg bezien welke oplossingen er mogelijk zijn. Ten aanzien van de berging in de Parkiet hebben wij van de gebruikmakende verenigingen geen informatie ontvangen dat er bij de bergingen beschadigingen waren.”

De volledige officiële beantwoording vind je hier:

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt