MAASSLUIS | De raadsfractie van Forum voor Maassluis krijgt van B&W antwoorden op haar 20 vragen ten aanzien van de ventilatie in scholen en verzorgingshuizen.

In de inleiding stelt B&W:

Vanuit de verantwoordelijkheid die wij voelen voor de volksgezondheid staan wij in goed contact met de besturen van scholen en verpleeghuizen. De verantwoordelijkheid van de ventilatie ligt echter bij de eigenaren van de gebouwen voor zowel de scholen als ook de verpleeghuizen.

De gemeente is geen eigenaar van gebouwen van de verpleeghuizen en voor de twee scholen waar de gemeente eigenaar van is zijn wij in overleg met de schoolbesturen over de juiste toepassing van de richtlijnen van de RIVM ten aanzien van de ventilatie.

Vanuit onze contacten met de schoolbesturen weten we, dat naast ventileren met buitenlucht, er ook gebouwen zijn met een goed functionerend ventilatiesysteem en deze voldoen aan de richtlijnen. In alle opzichten worden de actuele richtlijnen van het RIVM nageleefd door alle eigenaren van de schoolgebouwen en de verpleeghuizen. De richtlijnen van het RIVM gaan vóór op de uitgangspunten van Programma van Eisen Frisse Scholen. We hebben contact met de Argos Zorggroep en de gebouwen van de Argos Zorggroep voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Uw vragen worden hieronder beantwoord waarbij wij enkele vragen gebundeld beantwoorden.”

Het is een uitgebreide beantwoording. je vindt hem hier Antwoordbrief


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt