MAASSLUIS | Op 18 september jl. heeft de fractie van de VSP op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld naar aanleiding van de vergunningaanvragen van restaurant/eetcafé The Score, Dennendal 139.  De vragen worden door het college van B&W onderstaand beantwoord.

1. Heeft het college overwogen en is het college bereid om met betreffende groep omwonenden in gesprek te treden om de daar levende bezwaren in kaart te brengen?

Er is een aanvraag ontvangen voor het verkrijgen van een exploitatie- en een drank- en horecavergunning voor restaurant/eetcafé The Score, Dennendal 139. De bevoegdheid voor het verlenen van deze vergunningen ligt bij de burgemeester en niet bij het college. Naar aanleiding van de bekendmaking van de vergunningaanvraag is een aantal reacties ontvangen van, onder andere, bewoners van het Dennendal. Dit geeft een goed beeld van wat er leeft bij deze bewoners. Het college is altijd bereid om met bewoners in gesprek te treden.

2.De bezwaren, na weging, te laten meespelen in de vergunningverlening en het maximale te doen, om het woongenot van bewoners van het Dennendal te laten prevaleren.

Vanzelfsprekend worden alle reacties die zijn ontvangen meegewogen bij de besluitvorming; dit is een reguliere procedure. Er vindt een zorgvuldige belangenafweging plaats.

3.Indien nodig de vergunning niet te verlenen, omdat het woonmilieu van een grote groep burgers zwaarder behoort te wegen dan een economisch belang van een enkeling.

De Drank- en Horeca Wet en de Algemene Plaatselijke Verordening, op grond waarvan resp. de Drank en horecavergunning en de exploitatievergunning worden verleend, geeft aan welke weigeringsgronden gehanteerd mogen worden. Dit is de leidraad waaraan de burgemeester zich moet houden bij de belangenafweging en verdere afhandeling van de betreffende vergunningaanvragen.

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. ton
    7 oktober 2016 at 16:54

    met twee ss en

    • 7 oktober 2016 at 18:07

      Ja, blijft lastig als je snel tikt. En de spellingchecker meldt niks. We gaan weer even extra opletten!