MAASSLUIS | B&W stel per raadsinformatiebrief: In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat ‘er een actievere aanpak van de politie en Handhaving & Toezicht gaat plaatsvinden op drugs dealen, intimidatie op straat, asociaal gedrag en te hard rijden’.

Ook zien we in de gezondheidsmonitor van de GGD en op straat een toenemend gebruik van lachgas onder jongeren. Er liggen lege patronen op diverse plaatsen in de stad. Vanuit  inwoners zijn in de afgelopen periode een aantal signalen ontvangen dat er vermoedens zijn van drugsgebruik en drugshandel op diverse plaatsen in de stad.

Vanuit de politie zijn weinig feitelijke bevindingen aanwezig. Om een strafrechtelijke aanpak te versterken, heeft het college van B en W op 22 mei 2018 besloten om de Beleidsregel Last onder dwangsom aan te passen, dat inhoudt dat artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening, die betrekking hebben op drugshandel en drugsgebruik, onderhavig zijn aan de toepassing van een (preventieve) last onder dwangsom, die door de burgemeester kan worden opgelegd. Zodoende gaat de toepassing van straf- en bestuursrecht in deze hand in hand. Daarnaast wordt ingezet op preventie.

©E.

Voor de repressieve aanpak wordt het volgende gedaan:

a. Naar aanleiding van de meldingen van inwoners en van eigen bevindingen is een overzicht van locaties gemaakt waar (het vermoeden van bestaat dat er) drugs wordt gedeald. Deze locaties worden door zowel de politie als de boa’s dagelijks bezocht, waarbij rapportages worden gemaakt van de bevindingen en -indien van toepassing- mensen worden aangesproken op hun gedrag.

b. Wanneer wordt geconstateerd dat men drugs gebruikt, verhandelt en/of een handelshoeveelheid in het bezit is, zal direct verbaliserend worden opgetreden.

c. Bij ontvangst van een rapportage van de politie en/of boa waaruit blijkt dat iemand is aangehouden- cq verbaliseerd is voor het gebruik, voorhanden hebben van drugs of het handelen daarin, zal de burgemeester een preventieve last onder dwangsom opleggen. Dit houdt in dat, bij een tweede constatering/overtreding, een dwangsom wordt verbeurd. Hierbij gaat het om een bedrag van 2500 euro per dag met een maximum van 10.000 euro.

d. De mobiele camera units zullen, voor zover mogelijk en van toepassing, worden ingezet.

Vind hier de volledige

Raadsinformatiebrief

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. J. de V
    9 april 2019 at 17:02

    Je ziet dat ze hier al een voorschot op hebben genomen met het sluiten van Café De Moriaan. En toch, vraag ik mij af of dit een goede zet was. De gebruikers die zich ophielden in de Moriaan verspreiden zich nu over de andere horeca in Maassluis, en de dealers volgen in hun kielzog. Waardoor het probleem mogelijkerwijs zich verspreid als een inktvlek.

    Wat is dan wijsheid? Gedogen en de problematiek beperken tot één locatie. Of hardstraffen met verspreiding tot gevolg.*

    *Uiteraard ga ik er niet vanuit dat er niet word gebruikt/of gedeald in de overige horeca van Maassluis. Echter bleekt het in de Moriaan een groter probleem te zijn.