MAASSLUIS | Naar aanleiding van enkele wijkbezoeken heeft de fractie van de PvdA op grond van artikel 51 vragen gesteld. Onderstaand de beantwoording door het college van B&W.

PvdA vraagt:

In diverse wijken zijn er klachten over de kwaliteit van stoepen voor minder validen met scootmobiel of rollators maar ook mensen met kinderwagens: rondom Parkhof en in SluispolderWest.

B&W heeft geantwoord:

“De gemeenteraad heeft op voorstel van het CDA extra geld uitgetrokken voor het verbeteren van voetpaden.”

PvdA vraagt:

Hoeveel stoepen zijn daarmee nu verbeterd?

B&W heeft geantwoord:

“De gemeente Maassluis beschikt in totaal over 353.000 m2 tegelverhardingen, grotendeels voet-, en fietspaden. In 2017 is naar aanleiding van motie 13: “Incidentele aanpak stoeptegels” uitvoering gegeven aan het herstellen van slechtste tegelverhardingen. Hiervoor is eenmalig een bedrag van €28.000 beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Met de aanvullende middelen is zo’n 1400 m2 bestrating aangepakt. Ook zijn alle invalide opritten gecontroleerd en waar nodig hersteld. Op basis van de in november 2017 uitgevoerde technische wegeninspectie is gebleken dat het aandeel van slechte tegelverhardingen met 7000 m2 is afgenomen (van 13% naar 11% op het totale oppervlakte van tegelverhardingen).”


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

2 Reacties

  1. Aad Rieken
    10 juni 2018 at 08:04

    ” ‘t Stoepje; Brood-Nodig!”

  2. Hans van der Burg
    9 juni 2018 at 18:19

    Is toch niet iets wat zo plotseling is ontstaan … Problemen doen zich al jaren voor. Nu hopen dat het met prioriteit zal worden aangepakt.