Twee verschillende doelgroepen met afstand tot de markt

MAASSLUIS | Naar aanleiding van een bezoek aan De Hooftzaak stelt de fractie van de VVD een aantal vragen op grond van artikel 51 van het reglement van orde aan het college.

Hieronder treft u de beantwoording van de vragen aan.

1. Hoe kan het dat StOED geen mensen heeft kunnen inzetten van Stroomopwaarts t.b.v. werkzaamheden bij De Hooftzaak, waardoor mensen op een nuttige wijze kunnen participeren? Met als gevolg dat StOED inkomsten misloopt en Stroomopwaarts een tekort op de begroting heeft.

De VVD geeft in haar inleiding aan dat StOED en Stroomopwaarts over het algemeen dezelfde groep mensen bedienen en hetzelfde doel voor ogen hebben. Deze aanname is onjuist.

  • Stroomopwaarts voert de Participatiewet voor de gemeente uit en is de spil in het netwerk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om mensen te ondersteunen naar (financiële) zelfredzaamheid, waar nodig met een (tijdelijke) inkomensondersteuning. In dit kader is Stroomopwaarts ook werkgever voor mensen, die een beschutte werkplek nodig hebben (SW doelgroep).
  • StOED begeleidt psychisch en psychosociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en helpt hen hun plek in de samenleving weer in te nemen. De zorgarrangementen zijn gericht op ondersteuning, ontwikkeling en deelnemen aan de samenleving, ofwel: Wonen, Meedoen en Ontmoeten! Daarbij gaat StOED uit van de eigen kracht van mensen, faciliteren zij laagdrempelige ontmoeting en rusten zij mensen toe om maximaal deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dit zijn met name taken die StOED uitvoert in het kader van de Wmo.

Daar waar mensen met een psychische beperking een uitkering (Participatiewet) ontvangen, kan er overlap in doelgroep zijn.

Maar StOED ondersteunt óók veel inwoners die bijvoorbeeld afgekeurd zijn en geen aanspraak maken op een uitkering in het kader van de Participatiewet.

Als zich overlap voordoet, gaat het om mensen die bij Stroomopwaarts zijn ingedeeld in klantgroep VIER (4). Dit is de groep die voorlopig niet kan uitstromen naar de arbeidsmarkt. Voor deze personen wordt gekeken naar de best passende mogelijkheden om te kunnen participeren in de  samenleving. Hierbij wordt ook gekeken naar het aanbod dat StOED aan deze mensen kan bieden.

2. Welke overlegstructuur is er tussen StOED en Stroomopwaarts als het gaat om dezelfde cliëntengroep?
Zoals in de beantwoording op de vorige vraag al is aangegeven gaat het om klantgroep 4 (van Stroomopwaarts). Over deze klantgroep is er contact met StOED (en andere aanbieders) om te kijken welke activiteit het best bij de persoon past om te kunnen participeren (waarbij ook gekeken wordt naar het ontwikkelingsperspectief).

3. Het contact tussen StOED en Stroomopwaarts is naar zeggen duidelijk minder geweest. Hoe is het contact met Stroomopwaarts nu? En met andere vergelijkbare instellingen in dit domein.
Door de oprichting van Stroomopwaarts is het contact even wat minder geweest. De laatste tijd is de samenwerking weer verbeterd. De indeling van de klanten van Stroomopwaarts in de huidige 4 klantgroepen, maakt ook beter inzichtelijk waar eventuele overlap in doelgroep zit. Dit helpt Stroomopwaarts om hierover het gesprek te voeren met StOED en andere organisaties.

4. Welke mogelijkheden zijn er om de initiatieven van StOED te gebruiken om SW-medewerkers of andere mensen onder de hoede van Stroomopwaarts in te zetten om productie bij StOED te doen?
De doelgroep SW (klantgroep 3) en de doelgroep ‘dagbesteding’ zijn verschillende doelgroepen. Bij StOED gaat het niet om productie, maar om arbeidsmatige dagbesteding. Hier hoeven geen reële tarieven tegenover te staan. Dit ligt anders bij de productie binnen de SW, waarbij de productie moet zorgen voor ‘baten’ voor het Werkleerbedrijf. Stroomopwaarts maakt zich hard naar opdrachtgevers toe om reële tarieven te ontvangen voor de werkzaamheden die worden verricht. De overlap zit, zoals hiervoor beschreven, voornamelijk in klantgroep 4 van Stroomopwaarts en in dit kader wordt de samenwerking nu al gezocht (en steeds beter gevonden).

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt