MAASSLUIS | Op 18-09-2020 heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld aan B&W ten aanzien van horeca, precario en corona.

Deze week heeft B&W onderstaande  reactie gegeven.

Wij hebben op 22 september 2020 het besluit genomen om, met inachtneming van een tiental uitgangspunten, het mogelijk te maken om aanvragen voor tijdelijke winterterrassen in te dienen, mits de exploitanten al in het bezit zijn van een exploitatievergunning inclusief terras. Dit is dus geen verruiming van de huidige regeling maar een vervanging van de zomerterrassen.

Aangaande de vraag “De gezelligheid en de aanloop van toeristen is deze zomer toegenomen in de Binnenstad. Bent u bereid om ook voor het seizoen 2021 horecaondernemers de mogelijkheid te bieden hun terras tijdelijk (niet nagelvast) uit te laten breiden?”, het volgende:

Het normale zomerterrasseizoen begint op 1 april 2021. Het is op dit moment nog volstrekt onbekend hoe de situatie m.b.t. corona zich zal ontwikkelen. In beginsel staan wij niet onwelwillend om hier weer medewerking aan te verlenen.

Zoals eerder aangegeven zal, om de horeca in Maassluis financieel tegemoet te komen, de tijdelijke uitbreiding van de horecaterrassen, om te voldoen aan de 1,5 meter maatregel niet in de precariobelasting 2020 worden betrokken. Precariobelasting wordt achteraf opgelegd in december, aangezien dit een tijdvakbelasting is. Vooralsnog wordt geen kwijtschelding verleend. Hier zal later een afweging volgen.


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu