Gemiddeld bekeken laat de snelheid te wensen over

MAASSLUIS | De gemeenteraad van Maassluis kent diverse regels om het proces van informeren en besluitvorming voldoende soepel te laten lopen. Zo geldt voor B&W een beantwoordingstermijn van 30 dagen voor vragen onder artikel 51 van het Reglement van Orde. Deze termijn zorgt ervoor dat er snel antwoord komt.

De fractie van de VSP heeft onderzocht in welke mate deze afspraak in het afgelopen jaar werd gerespecteerd. In 2019 zijn er door de gemeenteraad van Maassluis in totaal 288 schriftelijke vragen gesteld betreffende 39 onderwerpen.

Wat uit de analyse blijkt is dat het overgrote deel van de schriftelijke vragen niet binnen de termijn van 30 dagen zijn beantwoord. Gemiddeld 35 dagen met een uitschieter naar beneden van 9 dagen en naar boven van zelfs 81 dagen (!).

De afspraak blijkt niet te worden waargemaakt door het college:

De gemiddelde tijdsduur van 35 dagen van beantwoording door het College ligt boven de vastgelegde termijn van 30 dagen.

De cijfers die Burgemeester Edo Haan opsomde over dit onderdeel, in december 2019 ter afsluiting van het politieke jaar, zijn hieronder terug te vinden in een wat uitgebreider overzicht. (overzicht kunt u raadplegen door op betreffende button te klikken onderaan dit bericht).

Volgens het Reglement van Orde zal schriftelijke beantwoording zo spoedig mogelijk door het college plaatsvinden, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden.

Dit is zeker een punt van aandacht voor zowel het College als voor de gemeenteraad.

  • De 4 coalitiepartijen van CDA, VVD, PvdA en D66 hebben in 2019 in totaal 119 vragen gesteld inzake 16 onderwerpen.
  • De oppositiepartijen van VSP, CU, MB, FvM en GL hebben in 2019 23 onderwerpen aangekaart waarbij er in totaal 169 vragen zijn gesteld.
Statistiek Vragen Artikel 51

bron: VSP

 


 

In het laatste kwartaal van 2017 werden excessief veel vragen gesteld:

PvdA Kampioen Kritische Vragen Aan B&W

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. jan van den Hoek
    23 januari 2020 at 23:16

    Het is eigenlijk vreemd dat een partij die in het college zit zo veel vragen stelt, hun wethouder zit bij hen in de fractie vergadering, dan kunnen ze het hem toch vragen