MAASSLUIS | B&W heeft de vragen beantwoord van GroenLinks over de duurzaamheidsraad die er zou komen, maar afgeblazen is.

Het college is van mening dat het instellen van een duurzaamheidsraad geen doel op zich is, maar een van de middelen zou kunnen zijn om beleidsparticipatie vorm te geven. Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft het college geconstateerd dat er onvoldoende belangstelling is vanuit de inwoners om deel te nemen aan een duurzaamheidsraad.

De huidige opzet van de adviesraden vraagt veel tijd, kennis en ervaring van de leden. Om die reden is het niet eenvoudig om voldoende leden te vinden om plaats te nemen in adviesraden waarbij de samenstelling ook een goede doorsnede van de samenleving vertegenwoordigt. Dit geldt voor de bestaande adviesraden en zal niet anders zijn voor een adviesraad Duurzaamheid. Het college vindt het juist van belang dat alle inwoners van Maassluis de mogelijkheid krijgen om mee te denken en hun mening te delen over duurzaamheids vraagstukken, op een manier die bij hen past.

Sinds 2011, naar aanleiding van een evaluatie van de adviesstructuur, zijn wij ook terughoudend bij het instellen van eventuele nieuwe adviesraden. Het college ziet daarom af van het instellen van een duurzaamheidsraad en kiest voor een andere aanpak.

Het college vindt het namelijk wel belangrijk om inwoners actief te betrekken bij het thema duurzaamheid en zal daartoe een aantal initiatieven ontplooien, waarbij wordt gekeken naar de
opbrengst van de bovengenoemde bijeenkomst. Allereerst zijn we gestart met ‘Alles wat je doet telt’, een communicatie-aanpak waarbij verschillende aspecten van duurzaamheid worden belicht door middel van onder andere social media en berichten in De Schakel. Inwoners kunnen via social media en het KlantContactCentrum hun mening delen. We zullen u binnenkort verder informeren over deze communicatie-aanpak.

Daarnaast zal er op de Furieade een stand van de gemeente staan waar verschillende aspecten van duurzaamheid aan bod zullen komen. Bezoekers krijgen hier op verschillende manieren de mogelijkheid om hun visie kenbaar te maken. Verder zullen inwoners regelmatig gericht bevraagd worden over onderwerpen in het kader van het thema duurzaamheid middels digitale enquêtes via het Kenniscentrum MVS. Wanneer het thema erom vraagt zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden. Dit kan zowel centraal als per wijk plaatsvinden.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Henk van Woerden
  15 september 2019 at 23:02

  En ik was zo blij met de unaniem aangenomen motie die b&w opdracht gaf om een duurzaamheidsraad in te stellen.
  Nederland bungelt onderaan duurzaamheidslijstjes en binnen ons land bungelt Maassluis ook weer onderaan de lijstjes.
  Nog even en er komen duurzaamheidszendelingen uit China om ons op het juiste pad helpen.
  In onze stad is het de laatste jaren heel rommelig op duurzaamheids gebied. Het gaat het met één stapje vooruit en dan weer twee achteruit.
  Een duurzaamheidsraad zou de duurzame ontwikkeling van onze stad een boost geven.

  Het duurzaamheidsbeleid wordt nu opgehangen aan een info avond. Daar konden de aanwezigen na de pauze met plakbriefjes op enkele voorbedachte onderwerpen hun mening geven. Ik was op die info avond. Vandaag sprak ik een paar van de aanwezigen. We hebben emailadressen achter gelaten maar er nooit meer van gehoord tot nu. Niemand wist dat de uitkomst van de avond hiervoor ge(mis)bruikt zou worden door b&w.
  En niemand is benaderd met de vraag of ze in een duurzaamheidsraad zouden willen zitten. Als de vraag zou komen dan wilden de meesten wel in zo’n raad gaan zitten, men ziet het belang hiervan.

  De hoofdindiener van de bewuste motie was de VVD. GroenLinks sloot zich hierbij aan. Vanwege de raadsinformatiebrief heeft GroenLinks vragen gesteld. En nu dit antwoord. Er staat gewoon onzin in.

  B&W willen de inwoners actief betrekken. Dan moeten ze de inwoners wel serieus gaan nemen. Dan moeten ze nog veel gaan leren.