MAASSLUIS | De CDA fractie bracht bij monde van fractievoorzitter Corine Bronsveld-Snoep de volgende zaken naar voren in het debat over de gang van zaken in en rond de Koningshof.

Het is niet goed dat de Koningshof al vier jaar in de gemeenteraad in een negatief middelpunt staat. Het is pijnlijk, omdat ook al vier jaar door iedereen wordt gezegd en gevoeld dat Koningshof een belangrijke voorziening is voor Maassluis. Dit vinden wij niet alleen als voltallige gemeenteraad maar ook het College, het voormalig bestuur van theater Koningshof en de medewerkers en vrijwilligers van ons theater. Niet zo lang geleden wilden wij een frisse start, wilden we het goed doen met elkaar omdat we allemaal de Koningshof belangrijk vinden en een warm hart toedragen. En je vraagt je af hoe het dan kan dat terwijl je die waarde met elkaar deelt, we als partijen toch tegenover elkaar zijn komen te staan.

Het feitenrelaas, de raadsinformatiebrieven, de korte memo’s, de tussenberichten, de verslagen van de bestuurlijke overleggen en alle andere informatie, leggen pijnlijk datgene bloot wat iedereen al wist uit gesprekken in de stad en uit de pers. Namelijk dat het moeizaam ging. Dat na een start vol goede moed, in een razend rap tempo het optimisme afbrokkelde en de onderlinge verhoudingen onder steeds grotere druk kwamen te staan.
Vertrouwen in elkaar is nodig om samen verder te komen. Dat is het altijd, maar zeker als je niet werkt vanuit een gedeelde visie. Want hoewel we deelden met elkaar dat de Koningshof ertoe doet in de stad, hebben we nooit de stip op de horizon met elkaar besproken en hoe we daar willen komen.

Beleidsplan en koers
We komen daarmee op het eerste punt dat wij er vanavond uit willen lichten. Er is door de gemeenteraad wel op aangedrongen, maar het beleidsplan van Koningshof is niet in de gemeenteraad besproken. Kan de wethouder aangeven waarom het stuk nog altijd niet aan ons is voorgelegd? Voor het College hoort het toch belangrijk te zijn dat de gemeenteraad zich kan vinden in de uitgestippelde koers. Want op basis van het nog niet besproken plan, werden door het bestuur van de Koningshof allerlei zaken doorgevoerd. Dit is kwetsbaar, want door geen gedeeld en gedragen plan te hebben, roept iedere maatregel discussie op. En nadat het personeel dacht dat de moeilijke jaren juist achter hun lagen, trokken ze al snel voor hun gevoel weer aan het kortste eind.

Handleswijze richting personeel

Ons tweede punt. Hun zorgen en gevoelens over de wijze waarop het bestuur handelde en de medewerkers behandelde, hebben ze vanaf het begin bij de wethouder aangegeven. In steeds indringender bewoordingen. En opgeroepen om hier iets aan te doen. Uit alles blijkt hoe verschillend de belevingswerelden tussen het voormalig bestuur en de medewerkers waren. De oplopende spanning die hierdoor ontstond is ondanks de vele bestuurlijke overleggen te weinig aan de orde gesteld. Volgens het CDA Maassluis had in het belang van alle partijen door de gemeente hierop doorgepakt moeten worden, door acties aan woorden te verbinden en hierop te monitoren. Dit is niet gebeurd blijkt uit de beantwoording op onze vragen.

Aanbevelingen rapport Berenschot

Ons derde en laatste punt gaat over het uitwerken van de aanbevelingen van het rapport Berenschot: Hoe staat het met het uitwerken van de governance code? (Red.:  instrument voor goed bestuur en toezicht ) Waarom zijn de statuten niet gewijzigd en is er geen voorstel van de gemeente gekomen? Waarom heeft u niet een harde afspraak gemaakt over de duur van de vermenging van managementtaken en bestuurstaken? Wij zijn in negatieve zin verrast over de hoogte van de bedragen die de voorzitter heeft gedeclareerd aan reis- en telefoonkosten. En wij vragen vanavond aan de wethouder om de bestuurskosten nog te verduidelijken. Bovendien blijkt dat het bestuur zichzelf een vergoeding heeft uitgekeerd.

Niet aanvoelen wat belangrijk is
De hoogte van het bedrag, en of het wel of niet mag van de statuten of van de belastingdienst zijn misschien interessant, maar niet relevant omdat het de heldere afspraak raakt die hierover is gemaakt: geen vergoedingen. Het blijkt niet overlegd te zijn en dan is het simpel: dan moet je het niet doen. Dan hoor je het niet te doen. Het is pijnlijk dat het wel is gebeurd, want natuurlijk zien ook wij alle negatieve berichtgeving die dit met zich meebrengt. Kwalijk is daarbij dat het bestuur wel zichzelf, tegen de afspraak in, maar niet aan de vrijwilligers van Koningshof een vergoeding blijkt te hebben uitgekeerd. Het bestuur had aan kunnen en moeten voelen dat dit, misschien in hun ogen een klein puntje, politiek een heikel punt is. Misschien zijn de vergoedingen wel exemplarisch voor het hele dossier, het niet aanvoelen wat voor de ander zo belangrijk is.

Alleen via de pers

Het nieuwe bestuur is sinds gisteravond een voormalig bestuur geworden. Ondanks dat wij kritisch zijn op het bestuur, deed het onze fractie toch goed dat er een constructief gesprek is geweest tussen het College en de bestuursleden. Want even leek het erop dat het op scherp kwam te staan door de toon van de brief waarin in u, in stevige bewoordingen, de overige bestuursleden op voorhand aansprakelijk lijkt te stellen, en het is goed dat we die weg niet met elkaar inslaan. Zo is ruimte ontstaan om nieuwe wegen in te slaan, om het anders te gaan doen, om het beter te kunnen gaan doen. Wij vragen wat de ideeën hierover zijn bij het College. Want als gemeenteraad hebben we een feitenrelaas, maar behalve dan wat we hebben gehoord en gelezen in de media, nog geen duiding gekregen van het College.

Geen terugblik, geen vooruitblik
We hebben geen informatiebrief ontvangen, geen verslag van de bijeenkomst gisteravond met het voormalig bestuur van Koningshof. Geen terugblik, geen vooruitblik. Het CDA Maassluis heeft vanavond wel teruggekeken op, zoals u het stelt in het persbericht, een heel gecompliceerde situatie. En wij sluiten af met onze ideeën over de toekomst. Hoe we het met elkaar beter kunnen gaan doen. En het beter doen, betekent voor het CDA Maassluis allereerst dat we een pas op de plaats maken. Dat we nieuwe toekomstscenario’s voor Koningshof zorgvuldig gaan uitwerken. Laten we nu wel eerst gaan werken aan een gezamenlijke stip op de horizon en een plan maken hoe we daar willen komen. Want Koningshof verdient dit, de medewerkers, vrijwilligers en de stad verdienen dit. Want de Koningshof een belangrijke voorziening voor Maassluis.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    2 maart 2016 at 20:28

    ”Jesse(s) (de) Jong er vallen toch geen dooien?”