MAASSLUIS | De CDA fractie gaf bij monde van Fred Voskamp haar visie tijdens de raadsconsultatie in de extra raadsvergadering op dinsdag 21 februari 2017

Voorzitter, vorige week spraken we het al uit in de commissie: Wij kunnen ons vinden in de conclusies van de raadsconsultatie, ook het CDA Maassluis heeft een voorkeur voor de combinatie 4-5. Het door ontwikkelen van een gerichte theaterfunctie. In combinatie met een breed sociaal-cultureel centrum, met was ons betreft cultuur als de verbindende factor. Het is goed om te zien dat er enthousiasme is over de toekomst van Koningshof, dat partijen betrokken zijn, dat ze positief zijn. Daar bovenop gaven we als aanvullende punten mee: 1. Versterk de bioscoop functie, 2. Betrek commerciële partners, 3. Werk een goede beheer- en bestuursvorm uit.

Is daarmee alles gezegd? Nee voorzitter, want ook wij hebben aangegeven dat de raadsconsultatie niet volledig voldeed aan onze verwachtingen, dat we een verdere uitwerking van de gevraagd scenario’s voor ogen hadden.

De risico’s moeten nog verder in kaart gebracht en afgedekt worden. Het financiële plaatje moet compleet zijn. Veel moet de komende weken nog uitgewerkt en helder worden. In de raadsconsultatie lazen we wel hoe het college tot deze richting kwam. Hoe partijen als Koningshof, maar ook de CRM in hun inspraak lieten zien dat we er misschien nog niet zijn, maar wel de goede kant op gaan. Dat er draagvlak is en energie bij de betrokken partijen om verder invulling te geven aan de uitwerking van de voorliggende keuze. Dat enthousiasme bij de betrokken partijen, en dat zijn er veel, moet blijven, moet verder groeien en anderen aansteken.

Fred Voskamp (CDA)

Al lang wordt door de gemeenteraad en Koningshof gevraagd om een visie op Koningshof. En het is misschien niet in grote woorden vervat in de stukken, er ligt nu wel een visie. Een visie en een plan wat afwijkt van eerder voorgestelde keuzes van het College.

Wij denken dat de visie met het voorkeursscenario passen bij de stad. Een visie voor Koningshof als ons cultureel-sociaal centrum en daar hoort wat ons betreft in de uitvoering ook de mogelijkheid bij om commerciële partijen bij te betrekken en te enthousiasmeren. Wij vragen de wethouder de mogelijkheden hiertoe in gedachten te houden bij de verder uitwerking en horen graag van de wethouder welke mogelijkheden hij hierbij ziet.

Voorzitter,
Er moet nog veel gebeuren, en wij verwachten dan ook dat u vol gas vooruit gaat om zo snel mogelijk na de eerder toegezegde datum met een uitgewerkt businessplan te komen, met een financiële onderbouwing en een risicoparagraaf, dat recht doet aan wat u is meegegeven, vanavond en in de commissie.

Ik wil afsluiten met een voorbeeld van samenwerking, van bundeling van krachten, van samen dingen bereiken. Een voorbeeld van hoe mooi het is als culturele en maatschappelijke organisaties elkaar vinden onder één dak en elkaar versterken. De Week van Cultuur vindt dit jaar van 10-18 juni plaats met als thema “Onverwachte Ontmoetingen”. Wat zou het mooi zijn als we dan aan de Maassluise inwoners een ontmoeting met het nieuwe Koningshof kunnen laten zien.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt