MAASSLUIS | Het CDA Maassluis heeft berichten ontvangen van winkeliers en omwonenden bij het winkelcentrum Westeinde. De bewoners en winkeliers ervaren flinke overlast van de bouw van de Lidl. Om onnodige overlast te voorkomen zijn er afspraken gemaakt. De winkeliers en buurtbewoners hebben het gevoel dat alles moet wijken voor ontwikkelaar.

Aangezien men zich niet aan de afspraken houdt en de situatie onveilig is, stelt de fractie aan het college va nB&W de volgende vragen, in het kader artikel 51 van het reglement van orde:

  1. Er is afgesproken dat fase 5 van de werkzaamheden zal plaatsvinden op het moment dat de vorige fases afgerond zijn. Wat is de reden dat deze afspraken niet worden gerespecteerd? Het heeft tot gevolg dat er veel onduidelijk is en de situatie als chaotisch ervaren wordt voor de bewoners en de winkeliers. Hoe gaat het college om met de huidige ontstane situatie? Op welke wijze kan het college de uitvoerder wijzen op de afspraken en afdwingen dat deze worden nagekomen?
  2. Volgens de buurtbewoners is er niet, dan wel onvoldoende, gecommuniceerd met hen over de plotselinge wijzigingen van de werkzaamheden. Wie had dit moeten communiceren? En waarom is dit niet gebeurd? Kan het college erop toe zien dat dit alsnog gebeurt en ook in de verdere realisatiefase gebeurt?
  3. Is de gemeente nog in gesprek met omwoners en de winkeliers? Zo ja, is de huidige situatie onderwerp van gesprek? Zo nee, waarom niet?
  4. De situatie is rommelig. Er ontbreken op diverse plekken hekken. Er staan glas- en papiercontainers voor publiek gebruik binnen het bouwterrein, zie de bijgaande foto’s. We kunnen ons niet voorstellen dat het de bedoeling is om die tijdens de bouw te gebruiken, maar de praktijk is dat als men dus iets wil weggooien, men wel over het bouwterrein met obstakels heen gaat. Zijn hiervoor alternatieven aangereikt aan bewoners en winkeliers? En zo ja, zijn deze gecommuniceerd?
  5. Op het eerste gezicht is het bouwterrein ruim bemeten, ruimer dan nodig is. Zijn de oorspronkelijke grenzen van het bouwterrein aangehouden? Zo nee, wat gaat het college aan deze ongewenste situatie doen?

Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt