Op dinsdag 15 september is het jaarverslag 2013- 2014 van het regionaal bureau leerplicht behandeld. Tijdens deze commissiebehandeling is door het College toegezegd om binnen 2 maanden met het jaarverslag van 2014-2015 te komen. Bij de behandeling van dit jaarverslag zouden onder andere de speerpunten van het lopende schooljaar besproken worden.

In diezelfde commissie is ook toegezegd dat er nadere informatie volgt over het aantal schorsingen in Maassluis en weigeringen van jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Ook hebben we als CDA Maassluis in die commissievergadering aandacht gevraagd voor de ervaringen rond de invoering van het passend onderwijs en eventuele verleende vrijstellingen van de leerplicht.

In het kader van artikel 51 van het regelement van orde heeft de fractie van het CDA Maassluis de volgende vragen aan het College:

  • Wanneer kunnen we het jaarverslag over 2014-2015 ontvangen?
  • Waarom duurt het zoveel langer dan toegezegd?
  • Hoe gaat u de gemeenteraad toch de mogelijkheid bieden om inspraak te hebben op de speerpunten die voor het schooljaar 2015-2016 gelden?
  • Wat gaat u doen om een herhaling van deze situatie in de toekomst te voorkomen?

Op 26 november is er vanuit het Regionaal Bureau Leerplicht een brief gestuurd aan de directies van de scholen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam over luxe verzuim. Deze brief is door scholen, maar ook door ouders op verschillende manieren ervaren. Er klinkt een bevestiging uit van bestaand beleid, maar er wordt ook een ongelukkige koppeling gelegd tussen luxe verzuim en het Suikerfeest.

  • Het al dan niet geven van verlof moet altijd afgewogen worden binnen de bestaande regels, de dagen rondom het Suikerfeest vormen, lijkt het CDA Maassluis, geen uitzondering op andere verlofaanvragen gedurende het Bent u het met ons eens dat de, mogelijk ervaren, directe koppeling tussen luxe verzuim en het Suikerfeest een ongelukkige koppeling is?
  • In de brief wordt aangegeven dat er recht is op 1 verlofdag op de dag van het Suikerfeest, u noemt enkel 6 juli Echter zijn er verschillende kalenders en kan het zijn dat men het Suikerfeest op een andere dag viert. Kunt u bevestigen dat het recht op verlof voor het Suikerfeest zelf geldt en dat men dit dus afhankelijk van de gebruikte kalender dit op de gewenste dag kan vieren?

Tijdens de commissie behandeling is uitvoerig gesproken over het zogenaamde luxe verzuim. Er was tijdens de behandeling nogal wat onduidelijkheid over hoe vaak dit voorkwam, of er überhaupt ergens een overzicht van was, of er problemen worden ervaren en wie er verantwoordelijk was voor eventuele controle en handhaving.

  • Kan het College het Regionaal Bureau Leerplicht vragen om een overzicht op te stellen van de mate van verzuim en dan in het bijzonder rond vakantie periodes?De fractie van het CDA Maassluis kijkt uit naar de beantwoording van onze

Namens de fractie van het CDA Maassluis

Fred Voskamp

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt