MAASSLUIS | De gemeente Maassluis spant zich in, samen met diverse partijen, zoals het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, om alle kinderen in Maassluis een goede start te geven. Het gemeentelijk beleid op het gebied van bestrijding onderwijsachterstanden heeft als doelstelling minimaal te voorkomen dat de achterstand van kinderen van 2 en 3 jaar verder vergroot ten opzichte van hun leeftijdsgenoten, maar het liefste willen we natuurlijk achterstanden verkleinen.

Daarbij richt het huidige gemeentelijke beleid zich o.a. op VVE programma’s. Programma’s die voor deze kinderen ingezet worden om alle kinderen in Maassluis met een achterstand toch een kansrijke start in het onderwijs te geven. Na deze start zetten de scholen de ingezette lijn door, maar de ervaring leert dat het een flinke uitdaging blijft  om achterstanden in te lopen. Er zijn kinderen die opgroeien in gezinnen die financieel moeilijk rond kunnen komen en die hun kinderen wel goede huiswerkbegeleiding willen bieden, maar dit niet kunnen omdat de middelen ontbreken.

Er zijn op dit gebied verbeteringen te behalen en de fractie van de CDA stelt daarover vragen (art. 51) aan het college van B&W:

  • Welke ruimte bieden de onderwijsachterstandsgelden om naast VVE ondersteuning te bieden gedurende de basisschoolperiode?
  • Wat doet de gemeente als de onderwijsachterstanden een probleem blijven voor het onderwijsveld?
  • Is huiswerkbegeleiding onderwerp van gesprek met het onderwijsveld?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeente om goede huiswerkbegeleiding beter toegankelijk en bereikbaar te maken voor alle kinderen?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt