© www.maassluis.nu - Blankenburgtunnel

De besluitvorming rond de Blankenburgtunnel bevindt zich momenteel in de fase waarin belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport. Het indienen van een zienswijze is mogelijk tot en met 12 november 2015.

Het CDA Maassluis heeft hierover de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders  gesteld:

– Gaat (of heeft) het College namens de gemeente Maassluis een zienswijze indienen (ingediend)? o Zo ja op welke gronden heeft dit plaats gevonden/gaat dit plaats vinden? o Zo nee, welke afweging heeft u gemaakt om tot deze beslissing te komen?

– We gaan ervanuit dat u bekend bent met de lobby om een langzaam verkeerverbinding in de tunnel te realiseren. Wat is uw standpunt hierover? En op welke wijze brengt u dit in de zienswijze tot uitdrukking?

– Het veer Maassluis – Rozenburg is (gewenst of ongewenst) onderdeel van de discussie omtrent het al dan niet opnemen van een langzaam verkeerverbinding in het tunnelontwerp. Kunt u aangeven wat er op dit moment gedaan wordt door het College om het veer ook na het aflopen van de concessie eind 2017 als volwaardig veer in stand te houden?

– Zou een langzaam verkeerverbinding in het tunnelontwerp van de Blankenburgtunnel negatieve consequenties kunnen hebben voor het veer? Of juist een welkome aanvulling om de verwachtte aanpassing op de dienstverlening van het veer te compenseren? Graag uw visie hierop.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  23 oktober 2015 at 08:41

  of Water-weg-”WEG TUNNEL!”

 2. Aad Rieken
  22 oktober 2015 at 20:03

  ”BLANKENBURG Of
  HOLLANDTUNNEL!”

  Rozenburg en Vlaardingen twisten over de naam van de tunnel,
  Maassluis oppert voor ”SCHEUR-TUNNEL!”