© www.maassluis.nu - Parken en recreatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord  van de CDA-fractie van 29 april 2015  over parken en recreatie.

Oranjeplassen
De twee vragen over de stand van zaken om het strandje aan de Oranjeplassen aantrekkelijk te maken en of het paadje van de Schenkeldijk naar het strandje en het grasveld op de onderhoudsplanning staat, wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief ter beantwoording van de motie van de Oranjeplassen.

Paden tussen Schenkeldijk en dr. A. Schweitzerdreef
Op de vraag over het onderhoud van de paden in het park tussen de Schenkeldijk en de dr. A. Schweitzerdreef is het antwoord dat de paden en parken tussen Schenkeldijk en dr. A. Schweitzerdreef na technische inspectie (3e kwartaal 2015) in het wegenbeheerplan en uitvoeringsprogramma van 2016 worden opgenomen en doorgerekend. Klein onderhoud wordt zo spoedig mogelijk aangepakt met het reguliere onderhoud

Entree sportpark Wipperspark
De laatste twee vragen gingen over de entree bij het sportpark Wipperspark, een over het onderhoud en de kosten van de verbetering van de paden, de andere over de mogelijkheden de verlichting van het pad te verbeteren met het oog op de sociale veiligheid.

B&W antwoorden dat de paden en parken bij de entree van het sportpark Wipperspark na technische inspectie (3e kwartaal 2015) in het wegenbeheerplan en uitvoeringsprogramma van 2016 worden opgenomen en doorgerekend. Ook hier wordt klein onderhoud zo spoedig mogelijk aangepakt met het reguliere onderhoud.  De huidige verlichting van het pad naar de entree van het sportpark Wipperspark voldoet aan de landelijke richtlijnen en eisen. De gemeente zal verlichtingsarmaturen beschikbaar stellen om deze te laten aanbrengen aan de achterzijde van het CKC/Unitas gebouw.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt