Afgelopen weekend hebben inwoners en bezoekers genoten van Wwaterwegpop. Ons lokale festival op een unieke plek aan het Scheur. Naar aanleiding van dit succes hebben wij een aantal vragen in het kader van artikel 51 van het reglement van orde aan u over het evenemententerrein en het evenement.


Over het terrein:

1. Het evenemententerrein ligt op een hele aantrekkelijke locatie. De manier waarop het terrein is ingericht en aangelegd blijkt echter niet ideaal voor een evenementenfunctie. Wij vragen het College of u herkent dat het terrein niet gemakkelijk veilig is in te richten voor een evenement zoals Waterwegpop waarvoor het terrein wel is bedoeld?

2. Graag zien wij dat in samenspraak met lokale organisatoren van evenementen het terrein meer geschikt wordt gemaakt. Wij denken hierbij aan het meer geschikt maken van de ondergrond, het verwijderen van de betonstrook en taluds aan zijkanten met het oog op de veiligheid. Kunt u aangeven welke kosten deze aanpassingen met zich meebrengen en of u bereid bent deze aanpassingen te doen zodat het evenemententerrein meer gebruiksvriendelijk wordt en daarmee aantrekkelijker wordt voor het organiseren van lokale evenementen.

3. Ook vragen wij naar de mogelijkheden voor de aanleg van krachtstroom en voldoende waterpunten. Welke kosten zijn hieraan verbonden en welke mogelijkheden ziet het College?

Over Waterwegpop:

4. Het succes van Waterwegpop verdient wat het CDA Maassluis betreft een jaarlijks vervolg. Onduidelijk voor ons is of het College in het extra gevraagde bedrag voor Citymarketing ook geld vrij heeft gemaakt voor volgende edities van Waterwegpop. Graag horen wij of en zo ja, hoeveel geld er binnen het (extra) budget voor citymarketing voor komend jaar is opgenomen voor Waterwegpop en of dit structureel is.

5. Voorheen werd in Maassluis een meerdaags festival georganiseerd: ‘Doorzomeren’. Waterwegpop is nu een ééndaags festival. De inrichting van het terrein met podium brengt kosten met zich mee. Door niet te kiezen voor één dag maar meerdere dagen, bestaande en nieuwe initiatieven ruimte te bieden om aan te sluiten, kunnen kosten bespaard worden. Is het College bereid om actief samenwerking te stimuleren en de mogelijkheden in kaart te brengen om in de toekomst niet een evenement van 1 dag maar van bijvoorbeeld een heel weekend mogelijk te maken?

6. Wij denken dat een meerdaags festival nog betere kansen biedt om nog meer doelgroepen te bereiken. Is het College bereidt om in overleg te gaan met de CRM, de cultuurmakelaar en lokale marktpartijen om mogelijkheden en kansen in beeld te brengen?

Wij kijken terug op een mooi festival en kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    19 september 2017 at 11:08

    “Kunstgras?!”

    (N)iets Om Over Na Te Denken!