MAASSLUIS | Op 3 juli heeft u een Raadsinformatiebrief gestuurd, waarin u ons informeert over uw besluit om Go Sharing toestemming te verlenen om elektrische deelscooters in Maassluis te plaatsen. Het betreft een pilot voor de duur van één jaar en er zijn 20 deelscooters in Maassluis neergezet, verspreid over de aangewezen gebieden.

CDA Maassluis is positief over het zoeken naar een oplossing om de bereikbaarheid van en naar de metrostations te verbeteren. Ook kunnen deze scooters als vervanging van de auto dienen en daarmee een bijdrage leveren aan de Co2 reductie.

Wij hebben de volgende vragen, in het kader van artikel 51:

1. Hoe is het toewijzen van de straten, waar de scooters neergezet kunnen worden, tot stand gekomen?

2. Bewoners van deze straten zijn hier niet over geïnformeerd. Wat is de reden dat de bewoners van deze straten niet geïnformeerd zijn over de afspraken met Go Sharing? Bent u bereid deze bewoners alsnog te informeren?

3. Scooters staan nu willekeurig geparkeerd op de stoep. Dit belemmert wandelaars, denk vooral aan kinderwagens en rolstoelen. Los daarvan geeft het een verrommeling van de openbare ruimte. Waarom is de keuze gemaakt de scooters willekeurig te laten parkeren en niet op een specifiekere locatie bijvoorbeeld aan het begin van de straat of de rand van de wijk?

© jelle ravestein

© jelle ravestein

4. Bent u bereid in elke straat en op de stations één vast plek aan te wijzen voor een aantal scooters?

5. Waar kunnen inwoners terecht met hun klachten? En wordt er een klachtenregistratie bijgehouden?

6. Is het mogelijk de pilot eerder te stoppen, als blijkt dat er weinig belangstelling voor is?

7. Hoe is het evaluatieproces vormgegeven? Wie besluit er uiteindelijk over continuering van de pilot?


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Anous
    14 juli 2020 at 23:16

    Helemaal
    Mee eens. Ik ben ook niet blij met de verzamelplek naast me tuin van die scooters