MAASSLUIS | De fractie van de ChristenUnie , heeft kennisgenomen van een aantal documenten, een verslag en een afstandsberekening en wil in het kader van art. 51 van het reglement van orde de volgende vragen stellen over de sportzaal locatie aan de Sportlaan. De fractie constateert onwaarheden in een advies aan, en besluit van, het College van B&W d.d 19 april 2016 en wil daarover meer weten van wethouder Pleijsier.

Tijdens de eerste ronde van de behandeling van het Faseringsplan Binnensportaccommodaties in de commissievergadering op 15 december 2015, heeft wethouder Pleijsier aangegeven opnieuw onderzoek te willen laten doen naar de behoeften voor binnensportaccommodatie in Maassluis. Op 22 december 2015 heeft het college van B&W besloten een “Behoefteonderzoek Binnensport” te laten uit voren door Mollier Instituut.Dit onderzoek zou vier maanden gaan duren. Er is tot nu toe geen rapport aangeboden aan de raad.

Het college heeft in haar besluit d.d 19 april 2016 aangegeven dat er een haalbaarheidsstudie voor een sportzaal op de locatie Sportlaan zal worden gedaan.Hoe kan het dat er al een haalbaarheidsstudie gedaan wordt, terwijl er nog geen afgerond behoefteonderzoek rapport beschikbaar is?

Lees alle details op:

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. John Dolstra
  14 februari 2017 at 22:54

  Hans, De VVD kan de CU helpen want zijn houden ook van doorpakken.

 2. bea scheurwater
  14 februari 2017 at 11:20

  Amen to that, zowel voor CU als Hans. En ik herhaal het nog maar eens, meer dualiteit in de raad kan geen kwaad, worden “zittende” partijen meer geprikkeld om zich aan hun principes te houden in plaats van aan het pluche

 3. Hans van der Burg
  13 februari 2017 at 19:13

  Aan de CU zou ik willen zeggen ‘Doorpakken nu’ ( om maar een oude VVD term gebruiken ) …. In zijn algemeenheid vind ik dat ‘de Raad’ te vaak nog achterover leunt …