MAASSLUIS | De ChristenUnie vindt het onbegrijpelijk dat de samenleving accepteert dat schade en overlast bij vuurwerk zeer aanzienlijk is. Nederland is een van de weinige landen waar particulieren vuurwerk af mogen steken. Als ChristenUnie willen wij ons inzetten om de traditie van consumenten vuurwerk om te vormen naar een professionele vuurwerkshow op een veilige plek voor alle inwoners van Maassluis. Daarmee wordt Oud en Nieuw voor iedereen een stuk prettiger. Geen gestreste huisdieren meer, geen ouderen die de straat niet op durven en geen hoge kosten aan materiële of lichamelijke schade als gevolg van mensen die gewond zijn geraakt, komen te overlijden of niet meer kunnen werken. Maar ook lagere kosten voor brandweer politie en ambulance personeel.

Na het lezen van het verslag van de burgemeester en het verslag van een bewoner in de omgeving van de Van Beethovenlaan is de conclusie gerechtvaardigd dat ook dit jaar de vernielingen aan
gemeentelijke en persoonlijke eigendommen tijdens het afsteken van vuurwerk bij Oud en Nieuw wederom aanzienlijk zijn. De fractie van de ChristenUnie stelt in het kader van art. 51 van het reglement van orde de volgende vragen over de vuurwerkoverlast en vernielingen in Maassluis.

1. In de raadsinformatiebrief van 17 december jl. heeft u aangegeven welke maatregelen u ging treffen om de jaarwisseling soepel te laten verlopen.

 • Waren de vooraf getroffen maatregelen inclusief de inzet van politie en handhavers naar uw mening voldoende om de veiligheid bij het afsteken van vuurwerk te waarborgen. Graag een onderbouwing van uw standpunt.
 • In hoeverre had de politie en/of de handhavers speciale aandacht voor het voortijdig afsteken van (illegaal) vuurwerk en kunt u aangeven hoe vaak dit tot een proces verbaal heeft geleid.

2. Was er in Maassluis ook sprake van bedreiging of hinderen van medewerkers van hulpdiensten en zo ja, zijn de daders hiervoor opgepakt ?

3. Bent u, gelet op de veroorzaakte overlast en het gebruik van (illegaal) vuurwerk in de omgeving van de Van Beethovenlaan, bereid een algeheel vuurwerkverbod voor die wijk in te stellen.

4. In de raadsinformatiebrief van 17 december jl. staat dat er verschillende activiteiten zijn om het gevaar van vuurwerk onder de aandacht van jongeren te brengen. Welke mogelijkheden ziet u
verder nog om jongeren tijdig te bereiken via de scholen, via de ouders en op plaatsen waar jongeren bijeenkomen?

5. Bent u bereid om via een representatieve enquête onder inwoners van Maassluis o.a. de volgende vragen voor te leggen:

 • Heeft u tijdens de afgelopen viering van Oud en Nieuw last gehad van vuurwerk?
 • Was dit meer of minder dan u had verwacht?
 • Heeft u iets gemerkt van de beperking van de afsteektijd?
 • Hoe staat u tegenover de instelling van meer vuurwerkvrije zones?
 • Waar zou u meer vuurwerkvrije zones het liefst zien?
 • Zou voor u een vuurwerkshow op een plek in de stad kunnen bijdragen tot het beperken vanoverlast door vuurwerk?

6. Bent u bereid om, mede op basis van de uitkomsten van de enquête, de komende periode samen met de gemeenteraad en plaatselijke ondernemers die vuurwerk verkopen, een discussie te
starten over een andere invulling van vuurwerk bij Oud en Nieuw.

7. Kunt u aangeven wanneer de gemeenteraad de evaluatie van de jaarwisseling 2015/2016 ontvangt.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Kees de Groot
  7 januari 2016 at 00:08

  Jaaaa… laten we de kroegen ook eens aanpakken omdat zij dronken lui de straat op laten gaan die mogelijk ellende veroorzaken, ook mensen die meer gedronken hebben dan toegestaan zijn een resultaat van die kroegen, dus allemaal dicht dan hebben dezelfde redenen als hierboven invloed.

  Laten we niet te moeilijk doen over die bijzondere tradities… maar meer respect tonen voor elkaar en iedereen zijn lol gunnen.

 2. 6 januari 2016 at 16:48