Een aantal MRDH leden toen het nog koek en ei was 2e van  Links wethouder Kees Pleijsier (Maassluis), uiterst rechts wethouder Pex Langenberg (Rotterdam)

MAASSLUIS | Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de fractie van de ChristenUnie bij monde van John Dolstra de belangen van de inwoners, de kosten en het gebrek aan openheid van zaken aan de kaak gesteld. Ook andere partijen gaven hun mening over dit onderwerp.

Voorzitter,
De ChristenUnie heeft drie punten te weten de overlast voor de reizigers, Wie betaald de rekening en het zoals de RIB aangeeft er geen openheid van zaken is geweest en de informatie die is verstrekt soms onjuist was. Wanneer je hierin de management samenvatting betrekt met kwalificaties van laag tot zeer laag ten aanzien van de haalbaarheid dan stemt dat tot weinig vrolijkheid voorzitter.

Wij zijn geschrokken over de inhoud van de raadsinformatiebrief en het daarin gestelde dat niet alles open en de informatie op punten onjuist was. Onze conclusie is dat wij zeer teleurgesteld zijn over de voortgang van dit project.

Reizigersbelangen
De reizigers hebben tijdens de ombouw gebruik moeten maken van ander vervoer. Niet alleen de reistijden zijn daardoor langer maar vaak moeten mensen ook staan in overvolle bussen en wordt niet altijd met hun veiligheid rekening gehouden. Wij vragen ons soms ook af kan de overheid nog wel een project goed tijdig en binnen het bestek en de kosten afronden? De reizigers zijn bij deze overschrijding in feite de dupe en ondervinden daardoor nog tot en laten we hopen het 4e kwartaal 2018 veel hinder. Daarom pleiten wij ook voor beter vervoer en meer inzet. Ook de inzet van waterbus of de watertaxi ziet de ChristenUnie als een goed alternatief van vervoer om mee te nemen. Vorige jaar nog hadden wij hierover een motie ingediend die unaniem was aangenomen.

Kosten verhalen
Dan de vraag wie draait op voor de kosten. De MRDH is in feite de subsidie verstrekker en Rotterdam opdrachtgever. Toch worden er nu ook door de MRDH al extra kosten gemaakt aan dit project en die naast over het al reeds overschreden bedrag ook met de vertraging en inzet van alternatief vervoer heeft te maken. Wij vragen daarom nogmaals aan het college. Wat kan Maassluis nog verwachten als het gaat om extra kosten. Of staat alles juridisch zo op papier dat alle kosten voor de opdrachtgever Rotterdam is?

Strandlijn

Ook vinden wij dat het oorspronkelijke plan om de lijn door te trekken tot aan het strand nu niet ineens een andere wending moet krijgen. Wij zien het doortrekken van de lijn als grote meerwaarde. We moeten hierover de discussie afwachten, maar ook op dit punt zijn voor wat betreft de kosten afspraken gemaakt dat deze bij de MRDH en of de opdrachtgever Rotterdam liggen.

 

John Dolstra


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    24 december 2017 at 06:01

    “Christen Unie(k)!”

    John Dol-Stra-alt Zijn Verwondering Uit!