voorbeeld van een slecht onderhouden veld (tot 2016) in Steendijkpolder

MAASSLUIS | De samenleving vraagt steeds meer om ruimte om ideeën en initiatieven van inwoners mee te nemen in uw plannen, beleid, projecten en de wijken. De raadsfractie van de Christen Unie ondersteunt om die reden van harte ieder initiatief om burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Zij ziet dit als een nieuwe rol om het vertrouwen tussen burger en overheid in dit geval het college te versterken. Ook zien zij een belangrijke rol weggelegd bij het college voor initiatief om inwoners en organisaties meer en meer te betrekken bij de voorbereiding en te komen tot meer interactieve samenwerken. Kortom een gemeente die haar inwoners opzoekt.

Onlangs is u namens de bewonerscommissie Verto het groenboek aangeboden. De fractie van de ChristenUnie wil in het kader van art. 51 van het reglement van orde de volgende vragen hierover stellen, dit mede naar aanleiding van ons onlangs gehouden gesprek met de bewonerscommissie Verto.


Die vragen vindt u op de facebook pagnia van de gemeenteraad. Wie zich daartoe geroepen voelt, kan daar ook rechtstreeks meedenken en reageren

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt