MAASSLUIS | De raadsfractie van de CU was duidelijk in haar standpunten tijdens de bespreking van de Kadernota 2019-2021. Na de geuite kritiek op hoofdpunten, ging fractievoorzitter John Dolstra in op een aantal specifieke punten uit de Kadernota 2019-2022.

 • Financiën: u wilt scherp investeren. Akkoord, mits u werk maakt van de aansturing en borging van uw processen.
 • De geplande investeringen zijn goede investeringen wanneer ze de stad sterker maken en beter bestand tegen nieuwe tegenslagen.
 • Bezuinigen op de rekenkamercommissie vinden wij onacceptabel. Enkele jaren geleden is het budget al voor een groot deel verlaagd. Het werk van de rekenkamer is een belangrijk adviesorgaan voor de Raad.
 • We zijn blij dat grootschalige renovatie van de wegen gaat plaatsvinden.
 • Voor wat betreft de cultuur willen we graag extra inzet om de diverse doelgroepen in Maassluis te bereiken. Wat ons betreft kunnen onder de noemer kleurrijk Maassluis diverse culturele activiteiten georganiseerd worden en kunnen we kennismaken met de mooie dingen uit iedere cultuur.
 • Wanneer je streeft naar goede integratie dan heb je hiervoor visie nodig. We zijn blij dat deze visie op integratie (nog steeds) in de pijplijn zit en kijken uit naar de dag dat we dit stuk gaan behandelen in de raad.
 • U schrijft mooie verhalen over de wijkdeals maar de signalen die wij krijgen komen daar niet altijd mee overeen. We willen graag dat u hier kritisch naar kijkt.
 • Verder is het opstarten van de buurtprogramma’s voor ons cruciaal. Het wijkoverleg is overboord gegooid in plaats van verbeterd. Dit blijven we jammer vinden, we kijken uit naar concrete inzet op buurtoverleg en buurtprojecten in 2019. Maak de Wijk op maat concreet en praktisch.
 • Over de sporthal kent u onze mening. Vooral het hele proces ernaartoe is amateuristisch te noemen. Via de fuiktechniek komen we uit op locatie Sportlaan. En weer wordt de visie binnensportaccommodaties als richtlijn genoemd terwijl deze notabene alleen in een thema avond aan de raad is gepresenteerd. Dit stuk is simpelweg niet geldig om als richtlijn gehanteerd te mogen worden. In uw beantwoording van onze vragen geeft u er een draai aan dat we als raad besluiten mogen nemen over de deelprojecten. Dat is dan een nieuwe werkwijze dat het college de kaders vaststelt en de raad dan de uitvoering.
 • Iedereen telt mee. We zijn blij met uw inzet voor toegankelijkheid. U noemt hierbij ook terecht het VN verdrag welke sinds 2016 geldt. We willen u hierbij dringend vragen de jongeren van Myosotis te helpen aan een goed onderkomen met mogelijkheden om als organisatie weer te groeien.
 • De plannen om het terrein van de voormalige katholieke kerk te behouden als parkeerterrein vinden we zeer verstandig.
 • Het realiseren van stabiele en gemengde wijken is een blijvend aandachtspunt. We worden nog te vaak benaderd door burgers met meldingen van overlast en onrust.
 • Wij zouden graag zien dat subsidies op de maatschappelijke effecten worden getoetst .
 • Voor wat betreft de leges wachten we eerst graag af wat de impact hiervan zal zijn voor onze inwoners.
 • De vrijetijdseconomie neemt een steeds grotere plaats in. Wij zijn voorstander van een structureel budget bij City Marketing.

 


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu