MAASSLUIS | De raadsfractie van de CU was duidelijk in haar standpunten tijdens de bespreking van de Kadernota 2019-2021.

John Dolstra: “Laten we er gelijk maar helder in zijn: Als ChristenUnie willen wij graag dat dit college een succes wordt. Niet echt gebruikelijk voor een oppositie partij om iets dergelijks te zeggen. Wanneer je politiek ziet als een theaterstuk dan zou je verwachten dat je als oppositie partij reikhalzend uitziet naar de val van het college.

Om jezelf daarna als redder van de stad te presenteren. Of een ander theatraal scenario. Maar voor ons is het op dit moment eigenlijk heel eenvoudig. Het coalitieprogramma komt voor 75% overeen met ons programma.

Wanneer dit college succesvol is zijn wij ook succesvol, en hebben we voor een groot deel ons programma gerealiseerd. Daarom staan we positief tegenover deze kadernota. “

Aansturing en Communicatie. Aan die zaken schort het in Maassluis nog te vaak

Dit zijn de belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen van de ChristenUnie:

1 Werk aan aansturing en communicatie. Het is niet vanzelfsprekend dat het beleid zoals genoemd in deze kadernota een succes gaat worden. “Bij het doornemen van deze kadernota komt bij ons dezelfde rode draad naar boven zoals we die ook al benoemen in ons verkiezingsprogramma. Wat wij als ChristenUnie belangrijk vinden voor Maassluis is Aansturing en Communicatie. Aan die zaken schort het in Maassluis nog te vaak naar onze mening.”

2 Aansturing is projectaansturing maar ook het opstellen van goede praktische beleidsplannen met een helder uitvoeringsprogramma. Aansturing is ook het continu toetsen van de uitvoering van je beleid.

3 Waak voor het te makkelijk inzetten van adviesbureaus die rapporten opleveren zonder actieplan op maat voor Maassluis. Zonder een dergelijke strakke sturing zijn we bang dat een groot deel van het geïnvesteerde geld niet oplevert wat het zou moeten opleveren.

Communicatie

John Dolstra: “Uw coalitie akkoord heet: Samen Maassluis. Maar er is weinig “Samen” wanneer het mis gaat in de communicatie. U werkt in uw college met coördinerende wethouders. Wij stellen voor dat u ook een coördinerende wethouder aanstelt voor communicatie. Deze wethouder ziet erop toe dat er afspraken worden gemaakt over alle afdelingen heen over hoe en op welke moment je communiceert met je inwoners over de projecten. En deze wethouder ziet er ook op toe dat een goed communicatie plan de standaard werkwijze wordt voor iedere afdeling en ieder project. Wij hopen dat door deze inzet het aantal klachten over de communicatie vanuit de gemeente kan verminderen.”


Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt