Cultuur voor en door én op de maatschaal van Maassluis

MAASSLUIS | Tijdens het raadsdebat voer de Koningshof bleek de fractie van de ChristenUnie als enige tegen de businesscase in zijn huidige vorm. In de ogen van de fractie is de financiële schets ruim onvoldoende en is er geen goede commerciële onderbouwing. “Er blijven belangrijke vragen onbeantwoord en daarom stemt de ChristenUnie tegen de businesscase, wij zijn het niet eens met de hoogte van het subsidiebedrag”, aldus fractieleider John Dolstra in de stemverklaring. Hij benadrukte dat zijn fractie wél positief is over de functie van de Koningshof: cultuur voor en door Maassluis op maat van de stad.

Klik op de + voor de integrale tekst:

Dit is het standpunt van de ChristenUnie

Voorzitter,

De businesscase die hier voor ons ligt ademt culturele warmte uit, maar de financiële kou is nog steeds in de lucht. Aan de intenties van betrokken partijen ontbreekt het absoluut niet. Onze dank daarvoor. Dat is kostbaar en waardevol. Juist in die verbinding kan de cultuurvisie worden uitgevoerd.

Maar, we moeten de zaken vanavond helder houden.
Voor ons ligt een business case. En dat is zakelijk. Is het plan levensvatbaar of niet.
Het gaat om geld van onze burgers. Het gaat om veel geld van onze burgers. En dat is een grote verantwoordelijkheid.
Is de situatie goed onderzocht. Zijn alle opties goed onderzocht.
Hebben we vertrouwen dat dit plan zal slagen en dat het t geld waard is.

Voorzitter, als fractie van de ChristenUnie zetten wij daar grote vraagtekens bij.

De commerciële onderbouwing is wat ons betreft onvoldoende. Wij hebben grote twijfels of de geschetste groei wel realistisch is.
De dienstverlening moet zeer sterk verbeteren. Maar wij vragen het ons zeer af of dit gaat lukken in de gekozen opzet.
Uitbesteding van onderdelen is naar onze mening niet serieus genoeg onderzocht. Als fractie zijn we van mening dat alleen met de inbreng van ondernemers betere resultaten behaald kunnen worden. Dit vraagt naar onze mening nog veel meer een open blik. Kunnen ondernemers die zalen verhuren mogelijk ook de zalen van de Koningshof meeverhuren? Hoe zit het met de samenwerking met plaatselijke ondernemers van evenementen. Is er contact geweest met bijvoorbeeld een jopa events voor samenwerking?
Verder zijn het allemaal subsidie partijen die betrokken zijn in dit plan. En dat is geen gezonde basis.
Ook blijven we van mening dat niet goed genoeg is onderzocht of bijvoorbeeld de catering kan worden uitbesteed. Daarbij kan ook nog worden gedacht aan een sociale onderneming waar mensen werkervaring opdoen. Maar het valt of staat ook hier met een ondernemer die klantgericht gericht werken combineert met het genereren van omzet.
Verder zouden we graag nog aanvullende informatie hebben van theaters/buurthuizen in Nederland die een opzet hebben zoals u voorstelt. In het eerdere rapport is al iets genoemd maar graag zouden we verdere informatie ontvangen.

Als ChristenUnie willen we hoopvol realistisch zijn. Hoopvol wanneer het gaat om een visie voor Maassluis die we willen realiseren. Het uitvoeren van de cultuurvisie.
Maar realistisch wanneer het gaat om de dagelijkse praktijk.

Wat wij voor ogen zien voor de Koningshof is geen chique gebouw maar wat ons betreft is het een dorpshuis +. Dat vinden we realistisch en financieel haalbaar voor een stad als Maassluis..

Geen hoogdravende investeringen of plannen. Maar een centrale plek in Maassluis waar je als groep 8 leerling je eindmusical opvoert.
Een plek waar je ook een filmpje kunt kijken. En wat ons betreft is dat dan gewoon een film die jaren geleden populair was. Waarvan het gewoon gezellig is hem nog eens te kijken.

Onze conclusie
Als ChristenUnie zijn we van mening dat we met deze business case teveel het risico lopen in hetzelfde financiële gat te vallen als de afgelopen jaren. Ook zetten wij vraagtekens bij diverse investeringen zoals een nieuwe tribune en een stelpost voor de inrichting terwijl dat juist voor verbetering vatbaar is. Wij vinden dat de opbouw van eigen vermogen uit eigen verdienste moet komen en dat er geen garanties mogen worden afgegeven om vreemd vermogen aan te trekken. Ook de manier waarop het toezicht is geregeld geeft bij ons twijfels of daarmee voldoende grip is op de uitvoering. Om u een beeld te geven zien als totale budget aan subsidie maximaal 3 ton en geen andere toevoegingen. maar wel op onderdelen de nodige investering subsidies.

We wachten de inbreng van de andere partijen af. Maar op dit moment is het onze visie dat we niet akkoord kunnen gaan met deze businesscase.

 

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt