MAASSLUIS | Bij monde van Klarie Oosterman sprak de fractie van de ChristenUnie zich uit voor een volledige informatiedeling met alle bewones. En dan met name ook de Doornenbuurt die na niet geconsulteerd bleek ondanks dat de gemeentelijke dienst van wél stelde bij het raadsbesluit in juli. j.l. De raad was misleid door de ambtenarij.

Voorzitter,

3 juli 2018 was een historische dag. Na zoveel jaar lijkt er dan toch een oplossing te zijn voor het geluidsoverlast in de Dallen & Doornenbuurt. Na een gezamenlijk werkproces van gemeente en buurtbewoners ligt er een voorstel. Fantastisch. Klap erop, een mooie dag voor Maassluis.

Maar enkele tijd later kwam de kater. De samenwerking met omwonenden bleek toch niet helemaal zo gelopen zoals werd aangegeven in de stukken en tijdens de vergadering werd geantwoord. Bewoners van de Doornenbuurt voelen zich niet gehoord en betrokken in het proces.

Wethouder, uit uw beantwoording van de vragen van de VSP en in de brief aan de bezwaarden geeft u aan dat het proces met omwonenden goed en volgens procedure is verlopen. Iedereen had op de hoogte kunnen zijn.

Maar ons komt het een beetje Trumperiaans over. U weet wel, de inauguratie van president Trump. Een dag later een tweetbericht: Er zijn nog nooit zoveel mensen bij een inauguratie geweest. Terwijl er diverse foto’s te zien zijn waarop het tegendeel blijkt.

Beantwoording van het college in dit dossier: proces met omwonenden is goed verlopen. Terwijl de tribune volzit en sommige buurtbewoners er een dagtaak aan hebben om alle details en procedures rond dit raadsbesluit uit te zoeken. Is het dan inderdaad allemaal zo goed gegaan zoals u aangeeft?

Overal waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Het belangrijkste punt is: wat doe je als je ziet dat er iets niet goed is gegaan.

Als ChristenUnie zijn we van mening:

Geef toe dat het betrekken van de omwonenden blijkbaar niet is gegaan zoals gedacht en bedoeld.

Voer een goed gesprek met de bewoners van de Doornenbuurt. En wanneer uit dit gesprek blijkt dat het aanleggen van een wal tot grote bezwaren leidt willen wij u vragen het huidige raadsbesluit te heroverwegen. Een optie zou kunnen zijn om het huidige plan te laten lopen tot de school aan het Kastanjedal. En vervolgens de Doornenbuurt mee te nemen in de uitwerking van de motie: “Duurzame geluidsschermen voor geheel Maassluis”.

Het is wel belangrijk voor de omwonenden om te weten dat realisatie dan wel langer op zich zal laten wachten.

Tenslotte:

Wethouder, u heeft aangegeven dat tot het moment van de gunning geen onomkeerbare besluiten worden genomen. De bewonersbijeenkomst is uitgesteld naar 8 oktober, wethouder, welk effect heeft dit op de verdere planning en de gunning? Aangezien de bewonersavond nu gepland staat in de week van de uitvraag naar de aannemers.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

3 Reacties

 1. Bea Scheurwater
  7 oktober 2018 at 12:51

  laten we hopen dat de bewonersavond van maandagavond a.s. GEEN NEW SPEAK IS. U mag voorstellen doen, maar wel graag binnen een week, ennuh moet wel voldoen aan …… blij maken met dode mus?

 2. Hans van der Burg
  7 oktober 2018 at 12:01

  Geweldige tekst Klarie ! Jouw bijdrage was politiek gezien van hoog niveau … Nogmaals complimenten.

 3. Jan Buijsse
  4 oktober 2018 at 18:51

  Ik was onder de indruk van uw bijdrage aan het debat. Ook VPS en MB alle lof. Verder waren de debaters vaak zeer zwak in hun betogen.