Inwoners en jongeren hebben ook wat te zeggen

MAASSLUIS | D66 vindt dat het college van B&W veel beter moet luisteren naar en veel beter moet communiceren met haar inwoners. Diverse initiatieven die worden voorgesteld door de inwoners moeten serieus worden genomen en worden ondersteund: “Niet gelijk zeggen dat e.e.a. niet mogelijk is, maar met onze inwoners positief kijken naar de mogelijkheden om deze burgerinitiatieven te verwezenlijken en deze uitvoeren.” Het veranderingsproces om dit te realiseren is in het stadhuis in gang gezet en D66 ondersteunt dit volledig. Ook heeft D66 gepleit om de jeugd meer te betrekken bij hetgeen in de stad gebeurt, door een jeugdparlement op te richten. Dit voorstel is door het college overgenomen.

Laten wij eens kijken naar de de onderwerpen waarvoor D66 zich sterk blijft maken.

Geluidswal komt er!
D66 heeft er lang voor gestreden maar de geluidswal langs de A20 wordt opgehoogd zodat veel minder inwoners last hebben van de geluidsoverlast. De verhoging van de wal wordt nu breed ondersteund door de gehele Maassluise politiek en daar zijn wij blij om. Ook het burgerinitiatief wat hiervoor in gang is gezet heeft bijgedragen aan dit resultaat. De geluidswal moet verlengd worden met schermen zodat heel Maaassluis minder geluidoverlast van de A20 ondervindt.

Zonneparken en zonnecollectoren.
D66 heeft een motie ingediend, die door de raad werd aangenomen, om zonneparken te realiseren op onder meer (bouw) locaties waar in de (verre) toekomst projecten worden gerealiseerd. Aan de Vlaardingerdijk zijn er inmiddels ver gevorderde plannen om dit te realiseren. De mogelijkheid moet gegeven worden dat het bedrijfsleven en onze inwoners hierin participeren. Zonnecollectoren plaatsen op de te realiseren geluidwal/schermen is al lange tijd een wens van D66.

Duurzame bouw
Om de duurzame bouw te stimuleren is D66 van mening dat dit kan door korting te geven op de bouwleges. Het zogenaamde “Haagse” model. Aan de hand van duurzaamheidscores ( G.P.R. systeem) kan de hoogte van de korting op de vergunningkosten worden bepaald. Er wordt nu al korting gegeven bij procedures rond het plaatsen van o.a. zonnepanelen en groene daken en dat kan verruimd worden. Duurzame bouw moet beloond worden!.

Maassluispas
De Maassluispas is een initiatief van D66 om het voor onze inwoners aantrekkelijk te maken om deel te nemen aan – en korting te krijgen voor o.a. theatervoorstellingen, musea, zwembad bezoek en initiatieven die onze middenstand neemt. D66 vindt dat het college deze pas moet stimuleren maar het lijkt er op dat het college alleen maar als vetragende factor optreedt. College neem nu eens actie en doe iets voor onze inwoners. D66 heeft ervoor gepleit om dit jaar de beloofde pas in te voeren.

Open haarden
Wij weten het, het is geen populair onderwerp en vele partijen steken hiervoor hun kop (hoofd) in het zand maar het stoken van open haarden in de woonomgeving is zeer schadelijk voor onze volksgezondheid.Rapporten van de GGD, de Wereld Gezondheids Organisatie, RIVM, diverse universiteiten en het longfonds bevestigen dit. Het is een belangrijke bron van luchtverontreiniging die de kans op ernstige ziekten en luchtwegaandoeningen vergroot. D66 heeft aan het college gevraagd om te onderzoeken of in navolging op DCMR codes of op andere wijze, het stoken van open haarden e.d. bij windstil weer voorkomen kan worden..

Nieuwe sporthal in Dijkpolder!
Wat D66 zorgen baart is het bouwen van een sporthal aan de Sportlaan. Dit terwijl er een uitstekende locatie met uitbreidingsmogelijkheden aanwezig is op de strook grond langs Coldenhove in Wilgenrijk. Op deze strook grond mogen geen woningen gebouwd worden en deze lijkt daarom uitermate geschikt voor sportactiviteiten zowel voor de binnen- als buitensport.

WIFI
D66 heeft ervoor gepleit, nu er vanuit Brussel hiervoor geld beschikbaar is, WIFI in alle openbare verblijfsruimten te realiseren. Goed voor de bezoekers van de stad en goed voor onze inwoners.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt