MAASSLUIS | Verkiezingen zijn de hoeksteun van de demoncartie in onze samenleving. Ondanks de voortdurende Covid-19 pandemie is het belangrijk dat de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 op een succesvolle wijze plaatsvinden. Iedere kiesgerechtigde inwoner van Maassluis moet de mogelijkheid hebben om veilig te kunnen stemmen. Aldus de gemeenteraadsfractie van D66.

Tegelijkertijd zullen deze verkiezingen anders zijn dan vier jaar geleden. Inwoners kunnen angstig zijn om te stemmen uit vrees voor de drukte in een stembureau. Dit geldt met name voor kwetsbare groepen. Tenslotte kan het voorkomen dat gezinnen gedurende de verkiezingen in verplichte quarantaine moeten vanwege een besmetting.

Minister Ollongren (D66) liet onlangs weten dat er voor deze verkiezingen mogelijk een kwart meer vrijwilligers nodig zijn dan normaal. Ook gaf zij aan te overwegen om de verkiezingen over drie dagen te spreiden.

Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om haar stemrecht uit te oefenen. Ook is het aan de gemeente om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers van een stembureau in een veilige werkomgeving hun werk kunnen doen. De gemeente Maassluis krijgt voor de organisatie van de verkiezingen een extra bijdrage van €49.324 van het Rijk.


Op basis van Artikel 51 van het Reglement van Orde stelt D66 Maassluis u daarom de volgende
vragen:

1. Herkent het college de inschatting dat er bij de komende verkiezingen minstens een kwart meer vrijwilligers nodig zijn voor de bemensing van de stembureaus?
2. Welke acties onderneemt het college op dit moment om er voor te zorgen dat er op 17 maart 2021 voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn?
3. Wanneer wordt er gestart met de werving van nieuwe vrijwilligers?

Inventarisatie stemlokalen
4. Wat zijn de conclusies van het college over de beschikbare stemlocaties en de mate waarin deze corona-proof kunnen worden ingezet?
5. Zijn er aanpassingen nodig bij stemlocaties, zodat alle stemlocaties toegankelijk zijn voor iedereen?
6. Gaat het college stemlocaties inrichten die alleen voor een bepaalde groep toegankelijk is – zoals bewoners van een verzorgingshuis – zodat deze groep in staat is om veilig te stemmen?

© Jelle Ravestein

Vroegstemmen
7. Is het college bereid zich aan te melden bij het Rijk voor gemeente die graag sommige stembureaus meerdere dagen openhoudt?
8. Wat zou het effect van het spreiden van de verkiezingen over meerdere dagen zijn voor het vinden van voldoende stembureauleden?

Aangepaste campagne
9. Is het college bereid om in aanloop naar de verkiezingen van 17 maart 2021 extra middelen in te zetten voor offline campagne, zoals de plaatsing van extra verkiezingsborden, zodat kiezers niet afhankelijk zijn van digitale campagne-uitingen?

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt