MAASSLUIS | In het weekend van 5 en 6 januari werd bekend dat enkele honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers én politici een Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring hebben ondertekend. Met deze verklaring wordt aangegeven dat de rechten van LHBTI’ers die in onze Grondwet zijn verankerd niet erkend worden vanuit hun christelijke overtuigingen. D66 is niet geschrokken van deze verklaring en van het feit dat deze onder andere door SGP-politici is ondertekend. Wel brengt deze verklaring in het hele land een discussie op gang over de acceptatie van LHBTI’ers binnen de (orthodoxe) christelijke gemeenschap.

De standpunten in de Nashvilleverklaring zijn in strijd met onze Grondwet en de bescherming van de vrijheid voor iedereen om zichzelf te kunnen zijn. De gemeente Maassluis laat de laatste jaren zien dat zij zich actief inspant om voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, geslacht of seksuele oriëntatie, een veilige stad te kunnen zijn. De plaatsing van het regenboogzebrapad in 2016 en de onlangs aangenomen motie Regenbooggemeente zijn hier goede voorbeelden van.

De ondertekening van de Nashvilleverklaring laat echter zien dat we er nog niet zijn als samenleving. Om iedereen de veiligheid te kunnen geven zichzelf te kunnen zijn, is het zaak nu duidelijk te maken waar we voor staan.
Dit alles is voor D66 Maassluis reden om op basis van Artikel 51 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad Maassluis u de volgende vragen te stellen.

 1. Wat is de opvatting van het college over de inhoud van de Nashvilleverklaring?
 2. Hoe kan het dat het regenboogzebrapad tussen de vernieuwde Koningshoek en de Koningshof nog niet is teruggeplaatst, nu de renovatie van het buitengebied klaar is?
 3. Wanneer ligt het regenboogzebrapad weer in Maassluis, zodat iedereen die het ziet liggen eraan herinnerd wordt dat Maassluis open staat voor iedereen?
 4. Is er in Maassluis een orthodox christelijke gemeenschap aanwezig (met dergelijke opvattingen) en heeft het college hier zicht op?
 5. Op welke manier spant de gemeente zich in om voor iedereen in Maassluis een veilige omgeving te creëren, waarin zij eventueel ondersteuning kunnen krijgen bij de acceptatie van hun seksuele oriëntatie?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  9 januari 2019 at 07:46

  Als het regenboogzebrapad wordt teruggeplaatst
  laat het dan vakkundig doen.
  De vorige 2 keer was het binnen een maand
  al aan slijtage onderhevig.

  Verder stel ik voor om ook op de Markt
  een regenboogzebrapad te plaatsen
  t.h.v. de Waker om de vaart van de fietsers
  in te tomen voor ieders veiligheid!