Uit vele onderzoeken, maar zeker uit eigen ervaring, blijkt dat de kruising Oude Veiling / Maassluiseweg als zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk wordt ervaren.

Ook de gemeentebesturen zijn zich daarvan bewust en hebben met elkaar over oplossingen gesproken. Zo is ons gebleken uit antwoorden op onze vragen.

Ook bij het indienen van een zienswijze op het werkplan van de Metropoolregio is er door de drie Waterweggemeenten aandacht voor dit kruispunt gevraagd.

Echter op 21 september 2015 is er door de gemeente Maassluis en Midden Delfland al een vooraankondiging openbare aanbestedingsmelding gedaan voor herinrichting van de Maassluiseweg. In deze aanbesteding wordt aangegeven dat in december 2015 de uitgewerkte oplossingen aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Is het niet vreemd dat de aanpassingen al met een vooraankondiging in de Cobouw staan terwijl de Raad nog niet geïnformeerd is?
 2. Is het niet voorbarig om reeds te spreken over een rotonde en een onderdoorgang?
 3. In de vooraankondiging staat dat de raad in december geïnformeerd wordt. Op de agenda van de laatste commissie- en raadsvergadering staat het onderwerp vooralsnog niet vermeld. Wanneer wordt de raad geïnformeerd?
 4. In hoeverre is de raad van de gemeente Midden-Delfland akkoord?
 5. Wat is de stand van zaken van de overleggen met de gemeente Midden-Delfland en eventueel Rijkswaterstaat en de Metropoolregio?
 6. Wat zijn de eventuele financiële consequenties voor Maassluis? De fractie van D66 Maassluis

Maassluise gemeenteraadsfractie D66 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  9 december 2015 at 12:26

  ”OUDE VEILI(N)G-HEID,RUSTAAAGH!”