© www.maassluis.nu - Gevaarlijke kruising

De D66-fractie heeft op 9 juli 2015 vragen gesteld aan het college over de veiligheid van fietsers en afhandeling van het verkeer bij het kruispunt Oude Veiling-Maassluiseweg.

D66 heeft regelmatig aan het college gevraagd om met de gemeente Midden Delfland in contact te treden over de afwikkeling van het verkeer aan de Oude veiling – Maassluiseweg in Midden Delfland (Maasland). Vele weggebruikers uit Maassluis maken gebruik van deze weg en vooral voor fietsers en schoolgaande kinderen is dit kruispunt slecht en gevaarlijk.

Door de ontwikkeling van de Dijkpolder nemen de problemen nog meer toe. Voor zover bekend is deze weg c.q. dit kruispunt binnenkort toe aan groot onderhoud. Tegelijkertijd wil het Hoogheemraadschap de kade langs de Noordvliet ophogen en versterken waarbij het fietspad ter plaatse tijdelijk moet worden verwijderd om de ophoging mogelijk te maken. Deze projecten maken het volgens ons mogelijk om de ligging van de rijbaan en het fietspad te veranderen waardoor er een veiligere situatie zal ontstaan voor de langere termijn voor de weggebruikers uit Maassluis.

De fractie van D66 heeft hier de volgende vragen over.

1.  Is het u bekend dat de gemeente Midden Delfland plannen heeft om dit gevaarlijke kruispunt te renoveren en veiliger te maken en zo ja, is Maassluis hierbij betrokken?

2. Er worden door de gemeente Midden Delfland diverse oplossingen genoemd zoals het aanbrengen van verkeerslichten, het aanbrengen van midden eilanden voor fietsers, de aanleg van een onderdoorgang voor fietsers en het aanleggen van een rotonde. Welke oplossing heeft uw voorkeur?

3. De bewoners, weggebruikers en ondernemers uit Midden Delfland mogen meedenken welke oplossing hun voorkeur heeft. Hiervoor wordt er een werkgroep gevormd. Is het mogelijk dat Maassluise inwoners e.d. ook deelnemen aan deze werkgroep. Zij maken immers veel gebruik van dit kruispunt.

4. Kunt u aangeven wanneer het te verwachten is dat dit kruispunt wordt gerenoveerd en of er voor Maassluis nog kosten aan zijn verbonden?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt