Foto: vissterfte in 2017


MAASSLUIS | De fractie van FvM is een jaar na dato van de vorige vragenronde nog niet klaar met het onderwerp “bodemsanering” voor de nieuwe wijk De Kade. Forum voor Maassluis hoopt dat alles volgens de wettelijk regels – Wet Milieubeheer en Wet Bodembescherming – verloopt en ziet beantwoording van deze aanvullende vragen door B&W zo spoedig mogelijk tegemoet.

 

Vragen onder artikel 51

Verwijzend naar eerder vragen over het onderwerp van 11-06-2019 en uw beantwoording van 11-07-2019 hebben wij er behoefte aan nog enige aanvullende vragen te stellen.

Onze vragen zijn als volgt:

Vragen sanering grond:

1. In uw antwoord stelt u dat DCMR fungeert bij toezicht als onafhankelijke partij. Nu zijn wij meerdere malen op de locatie wezen kijken maar ons is niet gebleken dat DCMR ooit aanwezig was. Kunt u ons – omdat men toch al geruime tijd daar bezig is – wat meer over vertellen? Het kan natuurlijk altijd dat wij op verkeerde moment aanwezig zijn geweest.

2. Wij hebben gezien dat in bepaalde gevallen de grond ca. 60 cm wordt afgegraven en dat er daarna binnen hele korte tijd zand overheen is gegaan. Hoe verklaart u dit met het toegezegde toezicht?

3. Zijn er zoals bij antwoord op vraag 5 nog onvoorziene verontreinigingen aangetroffen. En zo ja, is daar dan in overleg met DCMR een stappenplan voor gemaakt?

4. Is er nog vastgesteld of er vervuiling heeft plaatsgevonden bij de vloeistofdichte vloer. Is dit inderdaad door RET geregeld of heeft de grondeigenaar dat voor rekening van RET gedaan?

5. Is er nog iemand vanuit de gemeente die toezicht houd op de werkzaamheden?

In onze vraag 8 (in 2019) hebben wij gesteld dat oud-werknemers die op dat moment nog bereid waren om plaatsen aan te wijzen waar volgens hen de grootste vervuiling heeft plaatsgevonden. U antwoordde dat er al uitgebreid historisch onderzoek had plaatsgevonden, hetgeen door hen niet als uiterst positief werd ervaren.

Ons overleg met hen heeft de volgende vragen opgeleverd.

6. Kunt u ons vertellen of en hoeveel – o.a. betonnen – afvalbakken tot nu toe zijn aangetroffen?
7. Indien ja, hoe waren deze dan afgedicht en werd er vloeistof in aangetroffen?
8. Als er vloeistoffen zijn aangetroffen, welke waren dit en hoe zijn deze afgevoerd?
9. Kunt u ons vertellen of en hoeveel drums in de grond zijn aangetroffen?
10. Indien ja, hoe waren deze dan afgedicht en werd er vloeistof in aangetroffen?
11. Als er vloeistoffen zijn aangetroffen, welke waren dit en hoe zijn deze afgevoerd?
12. Wij denken dat vloeistoffen in ieder geval met vacuümwagens dienen te worden afgevoerd. Is dat in dit geval ook gebeurd?
13. Bij het Besluit uniforme saneringen (BUS) vindt achteraf een evaluatieplan plaats. Vinden we daar ook de documenten die bij de sanering zijn opgemaakt? Het betreft dan de afvoer van puin, grond en boven genoemde materialen en voorwerpen. Wij denken dat dit een
wettelijke verplichting is. Is het al mogelijk tussentijds de beschikking te krijgen over de afvoerdocumenten?

De laatste tijd krijgen wij meldingen van bewoners dat er in meerdere gevallen dode vissen in het water zijn aangetroffen. Ik denk dat wij als gemeente niet meer terug willen naar 2017 waar honderden vissen in de binnenstad werden aangetroffen. Daarom hebben wij over het riool/de overstort onderstaande specifieke vragen.

Algemene Vragen:

14. Krijgt “de Kade” haar eigen overstort richting Waterweg/het Scheur of wordt deze weer gewoon richting buiten/binnenhaven gelegd?
15. Komt er op deze overstort – zoals in de industrie gebruikelijk – een flowmeter en eventueel een geurfilter?
16. Is de capaciteit van het bestaande riool wel groot genoeg om de wijk de Kade op aan te sluiten? Wij hebben daar wat twijfels over. Of wordt er aan een alternatief gedacht?

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt