MAASSLUIS | De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over rattenoverlast in Maassluis. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.


1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving in de media over de rattenplaag?

Ja daar zijn wij van op de hoogte.

2. Op welke wijze zijn de problemen met de ratten u nog meer ter oren gekomen?

Via het meldpunt openbare ruimte zijn meerdere klachten binnengekomen over rattenoverlast.

3. Heeft u een totaal beeld van de mogelijke problemen in Maassluis?

De klachten concentreren zich met name op een drietal locaties in de stad. De volledigheid van het beeld hangt daarbij mede af van de bereidheid van bewoners om klachten door te geven. Zelf wordt de aanwezigheid van ongedierte door visuele controles door de medewerkers plaagdierbestrijding van het Stadsbedrijf in de gaten gehouden.

4. Heeft u een beeld van de kosten die deze overlast de Maassluise gemeenschap brengt?

Op jaarbasis worden de kosten voor de bestrijding begroot op circa € 25.000,- .

5. Heeft u een strategie om deze overlast aan te pakken?

Op het gebied van bestrijding worden vallen geplaatst die iedere maand worden geleegd. Op het gebied van preventie zijn vakken met hogere begroeiing omgevormd naar vakken met kort gras, omdat het ongedierte hierin niet graag verblijft. Verder zijn er contacten met woningcoöperaties om bewoners aan te spreken op het gooien van etenswaren in de plantsoenen, omdat dit ongedierte aantrekt. Op één locatie, langs een singel, is een bord ‘verboden te voeren geplaatst’, omdat hier de overlast het ergst was.

6. Zo ja, op welke termijn kunnen wij hier de vruchten van plukken?

De vruchten van deze strategie zijn mede afhankelijk van de hierboven aangehaalde bereidheid van bewoners geen etenswaren meer achter te laten in de openbare ruimte. Daarnaast zijn ook oorzaken waar we geen invloed op hebben van belang. Indien er bijvoorbeeld strenge winters optreden, gaat het ongedierte in ‘winterslaap’ waardoor ouderdieren voor minder nakomelingen zorgen.

7. Communiceert u hierover met de inwoners van onze mooie maar op dit punt geteisterde stad?

Er wordt met bewoners gecommuniceerd door middel van sociale media, de lokale kranten, via woningbouwverenigingen en via bebording. Uit de inhoud van deze communicatie en van de beantwoording van uw vragen mag blijken dat we het met uw constatering van Maassluis als een mooie stad, van harte eens zijn. Hoewel we de aanwezigheid van ratten niet willen bagatelliseren, kunnen we ons niet vinden in uw typering van een ‘op dit punt geteisterde stad’.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    14 september 2019 at 09:25

    “Het Sein Ratten!”