Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

MAASSLUIS | Op verzoek van de Vereniging BIZ Stadshart Maassluis heeft de gemeenteraad van Maassluis op 20 december 2016 de Verordening BI-Zone Stadshart Maassluis vastgesteld. Een Bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De verordening treedt pas in werking wanneer er voldoende steun is onder de bijdrageplichtigen. De gemeente heeft de wettelijke taak om te onderzoeken of daarvan sprake is. De gemeente voert daartoe vanaf 23 januari 2017 een draagvlakmeting uit onder de ondernemers in het aangewezen gebied.

Ondernemers in het aangewezen gebied kunnen van 23 januari tot en met 6 februari 2017 hun stem uitbrengen voor of tegen de verordening en de daaruit volgende heffing. Daartoe ontvangen zij een stembiljet. De uitslag van de draagvlakmeting wordt half februari 2017 bekend gemaakt.

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt