MAASSLUIS | De fracties van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de afwatering van het park aan de Van Beethovenlaan.
Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1: Bent u op de hoogte van de slechte waterafvoer van zowel de voetpaden als bepaalde plekken in het park zelf? Is er een vorm van drainage aangelegd in het park?

Ja het is bekend dat in het park aan de Beethovenlaan na regenval op diverse plaatsen regelmatig water blijft staan. Ja er is in het park drainage aanwezig.

2. Bent u net als de PvdA Maassluis van mening dat de paden in het park begaanbaar en veilig gebruiken moeten zijn?

Doorgaande paden in het park moeten onder normale omstandigheden begaanbaar en veilig te gebruiken zijn.

3. Welke stappen bent u van plan te nemen om ervoor te zorgen dat de paden en het park ook na regenval goed te betreden zijn en blijven?

De doorgaande halfverharde paden zijn onlangs aangepakt, waardoor deze weer goed begaanbaar zijn. De drainage in het park zal nog worden doorgespoten en het doorgaande fietspad zal voorzien worden van kolken om het hemelwater beter af te kunnen voeren. Daarnaast wordt in het “Beheerplan wegen” een voorstel opgenomen voor structureel onderhoud aan paden in parken.

4. Bij slecht wegdek plaats de gemeente borden om gebruikers te waarschuwen. Bent u bereid om, zolang er geen oplossing voor dit probleem is gevonden, ook op deze locatie vergelijkbare borden te plaatsen?

Dat is op dit moment niet meer nodig.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt