© www.maassluis.nu - Economische visie Maassluis

Van 1 september t/m 13 oktober 2015 ligt het concept Economische visie Maassluis 2015-2025 ter inzage in het Publiekscentrum in het stadhuis.

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunnen zienswijzen tegen de Economische visie Maassluis 2015-2025 naar voren worden gebracht.

Zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en te worden gericht aan de gemeenteraad van Maassluis, Postbus 55, 3140 AB in Maassluis of via c.j.kaman@maassluis.nl.

Zienswijzen kunnen ook mondeling naar voren worden gebracht. Hiervoor dient tijdig, bijvoorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via tel. 010-5931838.

Bron: Gemeente Maassluis

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    28 augustus 2015 at 14:41

    ”De Kat Is Het Nu Al Zat!”