MAASSLUIS | Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2024 ten stadhuize sprak interim-burgemeester Gregor Rensen de Nieuwjaarstoespraak 2024 voor de gemeente Maassluis,

Dames en heren, beste inwoners van Maassluis,

Ik heet allen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst.

Fijn dat jullie met zovelen zijn gekomen. Namens het gemeentebestuur wens ik allereerst jullie allen een zeer gelukkig nieuw jaar, zowel persoonlijk als beroepsmatig. We gaan er straks nog even goed op toosten.

Een sterke lokale gemeenschap is het beste antwoord op de onvrede.

Jaarwisseling

Laat ik om te beginnen nog even terugkijken naar de jaarwisseling in Maassluis. Op 1 januari had ik nog de indruk dat het een ‘betrekkelijk rustige’ oud en nieuw was geweest in Maassluis. Inmiddels weten we iets meer over de schade: 3 volledig vernielde bushaltes, de ramen ingegooid bij een basisschool en een kinderdagverblijf, een ontzette gevel, diverse glasschades vanwege vuurwerkknallen, diverse kapotte ondergrondse containers en afvalbakken. Allesbehalve ‘betrekkelijk rustig’ toch? We mogen van geluk spreken dat er in onze gemeente geen grote verwondingen of erger zijn geconstateerd. Van dichtbij kon ik waarnemen hoe groot de inzet en professionaliteit van de hulp- en veiligheidsdiensten is geweest. Ik dank de boa’s, de politie, de brandweer, de ambulancediensten en de particuliere beveiligers voor hun goede werk. De discussie over hoe lang we jaarwisselingen op deze manier nog acceptabel vinden, zal vast weer losbarsten.

Somber Nederland

Als ik naar afgelopen jaar terugkijk, en dan vooral naar de toestand van het land, dan valt mij op dat velen 2023 betitelen als een zeer somber stemmend jaar. Ik moet bekennen dat mij die gemoedstoestand ook wel eens bekroop. Het was niet alleen het warmste en het natste jaar, maar ook het meest chagrijnige jaar dat ik mij herinner.

Want beste mensen, wat waren we in 2023 allemaal boos. Vooral op de ander. In de media, niet alleen de sociale media, maar ook in praatprogramma’s, lijkt de manier waarop we elkaar bejegenen steeds grimmiger geworden. De Koning wijdde er zelfs zijn hele kersttoespraak aan. Fatsoenlijk met elkaar omgaan is een kunst die steeds minder mensen beheersen, zou je haast denken.

In de media werden groepen tegenover elkaar geplaatst. Randstad tegenover de regio, elite en het volk, hoogopgeleiden en praktisch opgeleiden, jongeren versus ouderen, Nederlanders tegenover migranten, wappies en wokies, boeren tegenover klimaatactivisten en natuurbeschermers. Ga maar door. Je zou het bijna als werkelijkheid gaan beschouwen.

Het jaar 2023 was het jaar van de omgekeerde vlaggen, de protestdemonstraties, de snelwegblokkades. Het vertrouwen in de landelijke politiek is in twintig jaar nog niet zo laag geweest. Het leidde tot ongekend grote verschuivingen in de kiezersgunst bij de twee verkiezingen. Sommige commentatoren zagen hierin een dikke middelvinger richting het zittende Kabinet en de coalitiepartijen. Tegelijkertijd kun je vaststellen dat door op nieuwe partijen te stemmen, vele kiezers ook de hoop uitstralen dat die nieuwe partijen het anders en beter zullen doen.

Weg met de zurigheid!

Eerlijk gezegd heb ik wel een beetje genoeg van dat eenzijdige beeld over de mentale toestand van het land. Een beeld dat we elkaar stevig hebben aangepraat. Het valt ook niet te rijmen met het onderzoek waaruit blijkt dat Nederland op plaats nummer 5 staat van de gelukkigste landen ter wereld. Dat eenzijdige beeld van polarisatie en zurigheid moeten we daarom op zijn minst nuanceren.

Tegenover de malaise kunnen namelijk ook heel veel mooie en goede dingen geplaatst worden. Ik denk daarbij vooral aan wat er in de lokale gemeenschappen gebeurt, hoe de mensen in de dagelijkse praktijk met elkaar omgaan. Hoe ze dagelijks met velen op een positieve manier vorm geven aan hun eigen leefomgeving en sociale samenleving, daarin ondersteund door de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Daar liggen volgens mij tal van voorbeelden die een heel ander beeld opleveren dan het beeld van een volkomen verdeeld land. In grote en kleine gemeenten, in grootstedelijke wijken en in kleine dorpskernen. In die lokale gemeenschappen liggen de kiemen voor het perspectief waar velen naar snakken.

Ik kan dat met zoveel overtuiging zeggen, omdat ik die bemoedigende voorbeelden ook in Maassluis in de afgelopen 8 maanden zelf heb ervaren. Vele Maassluizers zetten zich in voor een betere samenleving, niet alleen als er een beroep op ze wordt gedaan of de nood aan de man is.

Maassluis als lichtend voorbeeld

In de diverse gesprekken met inwoners van Maassluis proefde ik een grote mate van tevredenheid. En ook trots op de gemeente waar ze wonen. Dat blijkt ook wel uit de diverse onderzoeken en evaluaties die periodiek plaatsvinden. Maassluis staat er in veel opzichten goed voor. Daar mogen we dus absoluut trots op zijn.

Maassluis is geen eiland. Als eerste overheid worden gemeenten en dus ook Maassluis als eerste geconfronteerd met de toenemende zorgen van inwoners en de groeiende ontevredenheid. En ook als gemeente heb je last van de onzekerheid en bestuurlijke onmacht die de rijksoverheid de laatste jaren ten toon spreid. Maar dat betekent niet dat Maassluis bij de pakken neer gaat zitten.

In Maassluis werken dagelijks velen met hart en ziel en met veel inzet en enthousiasme aan een nog mooiere en betere woon- en leefomgeving. Samen willen we Maassluis zijn en samen zijn we ook Maassluis!

De bestuurlijke ambities in Maassluis zijn hoog. Zowel college en gemeenteraad als de gemeentelijke organisatie zijn zeer gemotiveerd om Maassluis nog mooier en beter te maken.

Veilige gemeente voor fietsers en voetgangers

Maassluis tooit zich als fijne woonstad, een veilige gemeente voor fietsers en voetgangers. Een gemeente waarin inwoners van diverse afkomst en met heel verschillende verwachtingen plezierig en betrokken met elkaar samen wonen en werken en hun vrije tijd delen. Een stad waarop inwoners samen trots kunnen zijn. Waar de dienstverlening en informatievoorziening aan de inwoners behoorlijk goed op orde is. Een gemeente die niet alleen een goed bestuurlijk-administratief en dienstverlenend orgaan wil zijn. Maar ook gemeenschap en gemeenschapszin daadwerkelijk bevordert. Bijna 7 miljoen euro aan subsidies draagt Maassluis in 2024 bij aan organisaties, verenigingen, vrijwilligers die samen die gemeenschap in stand houden.

Ouderen- en jongerenzorg

Maassluis is een gemeenschap waarin ouderen en jeugdigen die zorg nodig hebben passende hulp kunnen krijgen. Een gemeente die vrijwilligers waardeert en ondersteunt. Waar inwoners en bedrijven kunnen rekenen op ondersteuning als ze in problemen zitten of initiatieven willen nemen. Waar inwoners met een inkomen onder de armoedegrens geholpen worden met financiële en immateriële hulp. Zie de tegemoetkoming in de hoge energiekosten, die er niet alleen was voor inwoners maar ook voor verenigingen en organisaties. Maassluis is een stad waar vluchtelingen kunnen rekenen op tijdelijke gastvrijheid en mogelijk een betere toekomst. Vele gemeenten kunnen daaraan een voorbeeld nemen. Een stad ook die cultuur en erfgoed met respect en toewijding stimuleert en daarmee bijdraagt aan een sterke lokale, culturele identiteit. Zie bijvoorbeeld het ambitieuze, zeer aansprekende plan voor het Maritieme Erfgoed Centrum, Loods M.

Vrijwilligers

Kijk naar de vele vrijwilligers en organisaties die zich inzetten voor het rijke varende erfgoed dat symbool staat voor de eeuwenoude band tussen Maassluis en het water. Of de vele vrijwilligers die vanuit de kerk of vanuit maatschappelijke betrokkenheid hulp geven aan mensen die wel een steuntje kunnen gebruiken. Via bijvoorbeeld de (Dieren)voedselbank en de Kledingbank, of door een kopje koffie te schenken in een van de ontmoetingscentra in de wijken. Of zich inzetten voor het organiseren van mooie evenementen waar Maassluizers van genieten of het promoten van Maassluis als toeristische gemeente.

Maassluis koestert niet alleen het motto “Samen maken wij Maassluis”, maar brengt het ook op diverse manieren in praktijk.

In de Maand van de Ontmoeting in oktober kwam het allemaal samen. Wat er in die maand allemaal georganiseerd werd en bij elkaar gebracht werd aan bijeenkomsten, ontmoetingen en initiatieven was grandioos. Deze brede afspiegeling van wat de gemeenschap van Maassluis wel niet allemaal te bieden heeft, was indrukwekkend. Die stevige sociale basis als gemeenschap van mensen is wat mij betreft de kroon op wat Maassluis te bieden heeft. Ter gelegenheid van Koningsdag zullen we in 2024 weer vele vrijwilligers in het zonnetje zetten. Straks, na deze speech, zullen we een bedrijf in het zonnetje zetten dat als voorbeeld kan gelden voor die sterke sociale gemeenschap die Maassluis is.

Nieuwe burgemeester

In 2024 wil het gemeentebestuur samen met de vele actieve inwoners daarmee doorgaan. Plannen en besluiten genoeg in het vooruitzicht in 2024. Bovendien zal er in juni ook nog een nieuwe burgemeester aantreden die voor langere tijd zijn of haar beste been voor Maassluis gaat voor zetten. Maassluis blijft in alle opzichten een dynamische gemeente, volop in beweging.

Als Maassluis maatgevend zou zijn voor de mentale toestand van het hele land, dan zou dat voor ons land niet verkeerd zijn. Mijn stelling is dat sterke lokale gemeenschappen zoals Maassluis het beste antwoord vormen op dat breed verspreide beeld van zurigheid en wantrouwen. Maassluis staat voor veel elan, saamhorigheid en perspectief.

Slot

Dat nieuwe perspectief komt niet vanzelf en zet zich ook niet als vanzelf voort. Daar is meer voor nodig dan een goed functionerend gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie. U als inwoner heeft daarin ook een grote rol, misschien wel de hoofdrol. U vormt samen immers de dragers van onze samenleving. Die samenleving begint bij je zelf, maar je bent het nooit alleen. Door samenwerking kun je voornemens omzetten in gezamenlijke initiatieven en prestaties en kom je verder. Doe dat vooral in respect en met vertrouwen naar elkaar.

Mijn boodschap voor deze nieuwjaarbijeenkomst is dan ook: “mensen sla de handen ineen. Maassluis is het waard”.

Blijf je inzetten voor jouw gezin, jouw buurt, de school van je kinderen, de vereniging waarvan je lid bent. Kijk wat je kunt doen om andere mensen in jouw omgeving te ondersteunen en te bemoedigen. Kijk rond en denk na over wat jij aan de samenleving kunt bijdragen, lokaal én nationaal. Koester de gebeurtenissen die je trots maken. Zet je in voor een goede sfeer en prestaties in je werk, voor je collega’s, voor je mede-vrijwilligers.

Blijf vooral ook geloven in een beter Nederland. Ieder nieuw jaar biedt weer een nieuwe kans. Nieuwe ambities, goede voornemens en weer nieuwe, positieve energie. “Wie goed doet, goed ontmoet” is een oud spreekwoord. Ik geloof daar zeker in.

Ik wens u dat goede in 2024 daarom allen van harte toe.

Een gezond, gelukkig, succesvol en inspirerend nieuw jaar!Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. Piet Mos
    11 januari 2024 at 18:41

    Zeker nooit door Maassluis gefietst