Anderhalf uur over tarieven praten, maar is er nog wel beweging in het tarief?

MAASSLUIS | De hockeyvereniging en de drie voetbalclubs hebben ieder voor zich een reactie gegeven op de nieuwe tarieven. Zij maken hun bezwaren schriftelijk kenbaar en deze bezwaren worden vanavond besproken in de raadscommissie 1 van  19:00 tot 20.30 uur. Het advies van de Maassluise Sport Raad is om er mee in te stemmen.

Opvallend is dat noch in de raadsbrief, noch in de toelichting op het voorstel met geen woord wordt gerept over deze reacties. Wethouder Pleijsier stelt voor om er een hamerstuk van te maken.

zie deze stukken:

de brieven van VDL, MSV en Excelsior M

 

Voorgesteld tarief vanaf 2017-2018

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt