D66, ChristenUnie en Maassluis Belang zijn de achterkamers zat en willen meer openbaarheid bij coalitieonderhandelingen. Het proces kenmerkt zich nu door een grote mate van ondoorzichtigheid en achterkamertjespolitiek. Veel gesprekken achter gesloten deuren, geen verslaglegging en vooral geen openbaarheid. Een schrijnend voorbeeld van oude politiek wat geen vertrouwen geeft voor de toekomst volgens D66, Maassluis belang en de ChristenUnie!

De partijen willen dat de coalitiebesprekingen transparanter verlopen en voor een ieder toegankelijk zijn.

De besprekingen moeten in het openbaar gevoerd worden zodat de burgers van Maassluis kennis kunnen nemen van de keuzes die gemaakt worden.

Wij roepen de formateur dan ook op alsnog de deuren te openen!

Namens D66, MB en de CU,

Leo Eijskoot D66 Maassluis

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Pieter
    18 april 2014 at 20:26

    Ik vraag me af of de overleggen die de oppositie partijen voeren wel gewoon openbaar zijn. Ik heb zo’n vermoeden van niet en zou anders graag op deze site van hun de data en tijden zien wanneer ze met elkaar overleg voeren.