FORZA! in Maassluis in de raad, Maassluis verdient het!


FORZA! Gaat graag in gesprek met ieder die Nederland en speciaal MAASSLUIS een warm hart toedraagt. Over wat beter moet in Nederland – en hoe dat het beste kan.

FORZA! Is voornemens om de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te doen in Maassluis.

FORZA! Is reeds vertegenwoordigt in de gemeenteraad van: Haarlemmermeer, Nissewaard, Velsen, en naast Maassluis zijn er steeds meer plaatsen waar belangstelling voor Forza! is.

Voor iedereen die ons nog niet kent: FORZA! is een jonge partij, waar ook veel jonge enthousiaste bevlogen mensen raadslid zijn en die o.a. uitgaan van de 9 punten van Pim Fortuyn (klik op  het PLUS symbool)

De 9 kernpunten van Forza! gebaseerd op het moderniteitsbeginsel van Pim Fortuyn!

In Nederland:

 1. Geldt een parlementaire democratie.
 2. Bestaat een volledige scheiding van Kerk en Staat.
 3. Geldt een volledige vrijheid van meningsuiting.
 4. Geldt een markteconomie gebaseerd op eigen initiatief en vrij ondernemerschap.
 5. Dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
 6. Zijn mannen en vrouwen cultureel, sociaal en economisch volstrekt gelijkwaardig. En de seksuele geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake.
 7. Staat individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal.
 8. Dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en samenwerkende individuen.
 9. Wordt de Universele Verklaring van de rechten van de Mens gerespecteerd en nageleefd zonder eigengereide interpretaties op basis van zgn. eigen culturen.


FORZA! MAASSLUIS Is een partij onafhankelijk van het landelijk gekonkel en plaatst slechts het belang van MAASSLUIS en haar inwoners voorop. Onze filosofie wijkt sterk af van de wijze waarop landelijke partijen opereren, georganiseerd zijn en communiceren.

FORZA! is van mening dat iedere burger prima in staat is om zich een mening te vormen over allerhande vraagstukken en dat die inwoners dan ook betrokken moeten worden bij (politieke) besluitvorming. Niet eens in de vier jaar bij de gang naar de stembus, maar doorlopend. Dát is de enige manier om politiek en democratie weer dichter bij de inwoners te brengen. Wij ergeren ons aan politici die geen klare taal spreken. Wollig taalgebruik met als doel om om de hete brij heen te draaien, daar zijn we wars van.

FORZA! staat voor helder communiceren. Direct, met af en toe stevige en uitdagende standpunten in de politieke arena. Maar wel altijd over de inhoud en niet op de man gespeeld. Wij zijn actief op social media, proberen daarbij regelmatig te prikkelen. En om mensen geïnteresseerd en betrokken te houden bij de meest bereikbare vorm van democratie: die op gemeentelijk niveau. Politiek is keuzes maken FORZA! zal zich dan ook richten op aspecten die lokaal hete hangijzers zijn bij de komende verkiezingen.

Wij zoeken

FORZA! Maassluis zoekt mensen, die raadslid of steunraadslid willen zijn en mensen die willen meedenken en schrijven aan het verkiezingsprogramma of die willen flyeren.

Eigenschappen kandidaat (steun)raadsleden

 • persoonlijkheid uitstralen
 • het leuk vinden om te debatteren
 • kunnen netwerken
 • integer zijn en kunnen reflecteren op het eigen functioneren
 • Assertief: kritisch, oplettend en doorvragend zijn
 • empathisch inlevingsvermogen hebben en kunnen luisteren naar klachten/zorgen van de burgers
 • kunnen samenwerken en goede sociale vaardigheden hebben
 • kunnen omgaan met dilemma’s

Geïnteresseerd?

Bezoek dan onze facebookpagina:

Forza! Maassluis op facebook

Volg ons via twitter:

Forza! Maassluis op Twitter

geef u op en help FORZA! in Maassluis in de raad, Maassluis verdient het!


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Addie Intisari (Redacteur Economie)

Addie Intisari (Redacteur Economie)

Redacteur ECONOMIE | Zwaartepunt ligt bij (Extra)regionaal & (Inter)Nationaal nieuwtjes.
De categorie artikelen gaan over de economie in de breedste zin voor:
- Ondernemers
- Consumenten