MAASSLUIS | Op 07-09-2020 heeft GroenLinks op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van preventief fouilleren. Onderstaand beantwoordt beantwoordt B&W deze vragen.

1, Zijn er afgelopen tijd op/bij de metrostations dan zoveel mensen aangetroffen met messen en wapens?

Nee. Met dit besluit sluit de burgemeester aan bij het beleid van de buurgemeenten langs de Hoekse Lijn, die de metrostations als veiligheidsrisicogebied hebben aangewezen. In de regio Rotterdam is een toename te zien van incidenten waarbij sprake is van (al dan niet mondeling) dreigen met (vuur)wapens, met name messen. Sinds de opening van de Hoekse Lijn weten reizigers, Maassluis makkelijker te vinden en neemt hierdoor ook de kans toe op meer potentiële slachtoffers en daders in Maassluis. Door preventieve fouilleeracties uit te voeren op en nabij de vervoersknooppunten, kan de politie dat voorkomen. De metrostations in Maassluis geven niet direct aanleiding tot grote zorgen, maar worden in eerste instantie aangewezen ter preventie om verdere incidenten te voorkomen.

2. Zowel burgemeester Cor Lammers (Schiedam) als burgemeester Bas Eenhoorn (Vlaardingen) noemende inzet van preventief fouilleren een zwaar middel, maar wel noodzakelijk gezien de veiligheidssituatie in veel wijken. Is dit ook het geval in Maassluis? En zo ja, in welke wijken speelt dat dan?

In Maassluis zijn alleen de metrostations en de directe omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Er zijn geen wijken aangewezen.

3. Preventief fouilleren kan grote impact hebben op personen en is dan ook een zwaar middel. Is er geen mogelijkheid om in plaats van preventief fouilleren minder zware maatregelen in te zetten?

Nee, preventief fouilleren is het efficiënte instrument bij het terugdringen van het wapenbezit. We zijn ons ervan bewust dat preventief fouilleren een grote impact kan hebben. Door alleen de drie metrostations aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, beperken we de preventieve fouilleeracties tot een klein gebied.

4. Op de qroeps-whatsapp van de politie Rotterdam Rijnmond kwamen racistische teksten naar voren waar onder andere wordt gesproken over: “kankervolk. Allemaal kapot maken” en “meteen schieten”. Zitten hier 1 of meerdere dezelfde agenten bij die hier dodelijk pre ventief gaan fouilleren? Zola, kunt u zich dan voorstellen dat wij hier onze vraagtekens bij hebben?

Betreffende agenten zijn disciplinair gestraft. Wij hebben een nationale politie, waarbij politieagenten overal kunnen worden ingezet. In het algemeen moet ervoor gewaakt worden om te generaliseren, waarbij foutief handelen van enkele personen, een gehele groep wordt aangerekend.

5. Hoe wordt er gewaarborgd dat er niet etnisch geprofileerd wordt tijdens de preventieve fouilleeracties?

In een veiligheidsrisicogebied mag de politie op last van de officier van justitie iedereen fouilleren. Het wettelijke uitgangspunt is dat dat preventief fouilleren ‘zonder aanzien des persoons’ gebeurt. De politie mag geen onderscheid maken op basis van bijvoorbeeld uiterlijk.

6. Het terugdringen van wapens en messen is een reden om hier preventief te fouilleren. Zijn er nog andere redenen waarom het preventief fouilleren wordt ingezet?

Nee, de maatregel is genomen om preventief op te treden tegen wapenbezit.

7. Waarom duurt deze maatregel een half jaar?

De wet schrijft voor dat de aanwijzing niet langer mag duren dan voor de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is. In januari 2021 evalueert de burgemeester samen met de politie de situatie. Vervolgens besluit de burgemeester op dat moment of het veiligheidsrisicogebied in stand blijft of komt te vervallen.


In 2013:

Column: Sneltram

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu