in de raad nog als ‘fractie van den Hoek’, maar bij GR2018 als FvM

MAASSLUIS | Naar aanleiding van een email van dhr. Van Aalst omtrent de gang van zaken rond herstructurering van het Marelplein en de bewoners/eigenaarsbrief van de Fa. van Dijk dd 22-12-2017 heeft de fractie van den Hoek de volgende vragen:

Bewoners stellen dat er voortijdig begonnen gaat worden met de herinrichting van het Marelplein voordat de vastgestelde termijn van reactie/bezwaar aantekenen verlopen is.

Klopt het dat u reeds gaat beginnen met de herstructurering voordat u de vereiste vergunning binnen heeft?   Zo ja, kunt u ons de beweegredenen daartoe uitleggen?

Klopt het als de bewoners opmerken dat de communicatie zeer moeizaam, zo niet eigenlijk ontoereikend is in deze dat dit eigenlijk duidt op vooringenomenheid uwerzijds omdat u al begint met de reconstructie voordat de wettelijke termijnen verlopen zijn. Daarnaast blijken er aantal vragen niet te zijn beantwoord aangaan VOP’s, fietsoversteekplaatsen, soort terug te plaatsen beplanting etc.

Wanneer denk u hierop het antwoord te kunnen geven aan de bewoners? In maart 2015 zijn er ook toezeggingen gedaan, zijn deze allemaal opgevolgd en er zijn verkeerstellingen verricht, zijn deze allemaal uitgevoerd en zijn de bewoners op de hoogte gebracht van de uitkomst hiervan?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

5 Reacties

 1. Aad Rieken
  16 januari 2018 at 07:56

  “Pre-Mat-Uur?”

 2. Arie en Diane van Aalst
  16 januari 2018 at 00:02

  👍

 3. Aad Rieken
  15 januari 2018 at 13:25

  “Tot Hoe-Ver Moet Dit Lijden!”

 4. Aad Rieken
  15 januari 2018 at 05:07

  “Als/dat Marelplein maar geen Marelpijn wordt!”

 5. Aad Rieken
  15 januari 2018 at 04:54

  “Marelplein”

  Zal het ooit een Parelplein worden,
  verkeersveilig, niet te veel horden.
  Op Vrijdag geen lol,
  Parkeerplaatsen vol,
  ze kramen het uit met veel woorden!

  Marktkooplieden staan op stekkie,
  van consumenten parkeer plekkie!

  “Uitvaart wordt een stille omgang!”