MAASSLUIS | Vandaag en gisteren hebben wij als vrijwilligers mee gewerkt aan de bestrijding van de gevolgen van de milieuramp die heeft plaatsgevonden in de 3de Petroleumhaven waardoor 220 ton stookolie is gelekt en waardoor grote schade aan flora en fauna is aangericht.


Onze vragen daarover luiden:

1. Volgens onze gegevens is het reddingsplan opgestart door een vrijwillige organisatie(dierenambulance), waarom is niet direct het noodplan in werking getreden zodra men op de hoogte was van de gebeurtenissen?

2. Is er volgens U een nood/calamiteitsplan voor dit soort situaties, welke in de omgeving waarin wij wonen, meer voor kunnen komen?

3. Is in dit eventuele noodplan een coördinator aangesteld en zo ja, wie is dit dan?

4. Is het U bekend dat het e.e.a. nu een nogal ongecontroleerde chaotische indruk van de organisatie geeft?

5. Is het bekend dat er meerdere zichzelf benoemde coördinatoren rondlopen waardoor voor de vrijwilligers een zeer onplezierige werksituatie ontstond?

6. Wij hebben via de media kunnen vernemen dat handhaving de haven van Maassluis als nauwelijks vervuild bestempeld en er nu al plannen zijn de haven weer te openen, ondanks de gevaren die dit met zich mee kan brengen. En dit terwijl bij o.a. de Rigel en Steenbank wel vervuiling is geconstateerd. Heeft het weer openen van de haven en sluizen misschien een economische reden?

7. Waarom is, als de haven van Maassluis nauwelijks vervuild was, niet overgegaan tot het verplaatsen van de zwanen naar deze haven totdat ze bij een opvangcentrum terecht konden? Dit om verdere vervuiling/negatieve invloeden voor de zwanen te voorkomen.

8. Kunt u ons, de gemeenteraad zo spoedig mogelijk op de hoogte houden van de vorderingen in deze?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Wim van de Wiel
  26 juni 2018 at 16:21

  Ik ben het eens met Louwrens en heb op vergelijkbare manier gereageerd op de vragen over dit onderwerp die door de VSP zijn gesteld. Dit lijkt op vragen stellen voor de bühne. De politieke partijen weten dat diverse instanties grondig onderzoek doen naar het incident met de tanker in de Botlek en dat de uitkomsten daarvan openbaar zullen zijn.

  • 26 juni 2018 at 18:58

   Denk eens aan de Hoekse Lijn. Ook daar zit de stad met vertegenwoordiging in de metropoolregio. Ook dan wordt b&w door de raad bevraagd.

 2. Louwrens
  26 juni 2018 at 13:41

  Is het de taak van de gemeente om zich hier mee bezig te houden? Uit goede wil snap ik maar plicht? Is het geen regio dingetje? Of iets voor het Havenbedrijf?

  • 26 juni 2018 at 18:57

   Denk eens aan de Hoekse Lijn. Ook daar zit de stad met vertegenwoordiging in de metropoolregio. Ook dan wordt b&w door de raad bevraagd.