MAASSLUIS | De gemeenteraadsfractie van FvM stelt: “Na vele jaren strijd over een nieuwbouw die niet alleen de gemeente meer dan een miljoen heeft gekost maar ook de protesterende bewoners veel geld heeft gekost, heeft men de handdoek in de ring geworpen en is het plan Keijzer/Leijten aan de Noorddijk aangevangen.”

Na onze vragen over het niet aanwezig zijn van een Watervergunning en de aanwezige fundering gesteld te hebben, hebben wij op 18 augustus kennis mogen nemen van het ingezonden stuk “Voorkom schade aan Monstersche Sluis” op Maassluis.nu van de voorzitter van de Stichting.

Waarschijnlijk doet hij dat zo omdat zijn partij, die tenslotte in de coalitie zit, dit niet officieel wil doen. Wij nemen dan ook, de aan ons gevraagde, handschoen op en willen u hierbij ook nog wat extra vragen over deze nieuwbouw stellen.

1.     Op verzoek van de bewoners van Noorddijk e.o. is rekening gehouden met het feit dat het  materiaal perse niet over de Hoogstraat of Kerkeiland mag worden aangevoerd. Dit om zowel de Monstersche Sluis als de 17e eeuwse niet onderheide bebouwing te sparen. Er is overeengekomen dat alleen via de Noorddijk mag worden aangevoerd. Dit is ook gebeurd want het transport is achteruit rijdend richting bouwproject gegaan.

Waarom is men zover achteruit gereden dat men op de Monstersche Sluis geparkeerd heeft gestaan als dit zo in de bouwvergunning expliciet vermeld staat?

2.     Hoewel er vroeger over deze dijk – als doorgaande weg – heel veel doorgaand verkeer richting Hoek van Holland en het Westland heeft gereden vind er in deze moderne tijd vaak veel spoorvorming in de weg plaats. Heeft u daar al nota van genomen?

3.     Bent u op de hoogte van het feit dat de bewoners zeer ontstemd zijn over het “ontbreken” van toezicht van de gemeente bij dit bouwproject?

4.     Tijdens de eerste werkzaamheden is “verse” schade ontstaan aan verschillende bebouwingen. Een goed voorbeeld daarvan is te zien op Marnixkade 3. Het is zeer gemakkelijk de bewoners hiervoor naar de CAR verzekering van de aannemer te verwijzen. Is het zo dat de gemeente haar burgers zal ondersteunen wanneer hierbij problemen ontstaan?

Op 20 augustus 2020 is, waarbij de brug maar een beetje gekoeld was, de Schansbrug open gegaan t.b.v. een jacht dat naar het Scheur wilde. Bij het dichtgaan bleek, ondanks het verder koelen van de brug, dat de brug niet meer dicht ging.

5.     Ging de brug niet dicht vanwege de temperatuur of had dit andere redenen?

Op 21 augustus blijkt dat ondanks het hele nacht koelen van de brug deze nog niet dicht te gaan en wordt geconcludeerd dat de brug scheef staat. De linkerkant hangt vrij terwijl de rechterkant op de kade leunt. Men “probeert” dit met hydraulische persje “terug te duwen” wat tot op het moment van dit schrijven nog niet gelukt is. Volgens de aanwezige technici heeft de brug maar een tikje nodig trouwens???

6.     Kan het zijn dat de reden van dit alles ligt bij het te warm openen van de brug en daarbij het met teveel kracht uittrekken van het brugdeel?

Tijdens de renovatie van deze brug in 2012 zijn er werkzaamheden aan de Geerkade, o.a. riolering en damwanden plaatsen, uitgevoerd. Bij het terugplaatsen van de Schansbrug bleek dat de originele tussenmaat voor de brug met ca. 7 cm. was afgenomen; dus dat de kade op was geschoven richting water. Er is toen van de top van de brug materiaal verwijderd zodat de brug wel paste.

Wij hebben trouwens vernomen dat dit, tot aan de Hoge Raad, een van de bijkomende redenen die door de bewoners is aangedragen bij Gemeente en Hoogheemraadschap.

7.     Is het mogelijk dat het inbrengen van de boorpalen en het daarbij verdringen van de grond de oorzaak kan zijn van de problemen met de Schansbrug?

8.     Indien ja, kunnen we dan stellen dat de bewoners van de Noorddijk niet geheel ongelijk hadden op dit punt?

Tevens willen we hierbij nog wat technische vragen stellen en wel als volgt:

9.     Vlak na de terugplaatsing van de brug is de brug tot 2x aangevaren door een zandschip. Waarom is de betreffende firma niet aansprakelijk gesteld en de reparatie uitgevoerd. Is daar een speciale reden voor?

10.  Tijdens de renovatie schijnen de asymmetrische lagers, die een wat schuine stand kunnen opvangen, vervangen te zijn door starre lagers. Wij kunnen dit nu niet controleren omdat er geen tekeningen voor ons beschikbaar zijn. Is u dat bekend en welke technische reden zit daarachter? Ons doet dit namelijk aan de Lijndraaiersbrug denken.

11.  Weet u trouwens dat de brug bij het openen en dichtgaan zodanig “kreunt en steunt” dat de bediener daarvan eigenlijk op veilige afstand wil plaatsnemen?

12.  De draaipunten/assen waarin de brug gelagerd is liggen niet symmetrisch ten opzichte van elkaar en daardoor kan waarschijnlijk torsie in het bruggedeelte ontstaan. Onze fractieleden hebben deze vraag al in 2012 gesteld. Is dit misschien de oorzaak van bovengenoemde gevolgen?

13.  Is de brug eigenlijk ooit echt opgeleverd?

14.  Ook in 2012 hebben wij geconstateerd dat een borging van de brug op dat moment onmogelijk was. Is dat op dit moment eigenlijk wel in orde?

Tot zover onze vragen

Fractie van Forum voor Maassluis


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

5 Reacties

 1. A. Stigter
  29 augustus 2020 at 14:22

  Jammer dat men nu pas meetapparatuur heeft geplaatst. Bewijs maar eens dat de scheuren zijn ontstaan tgv de bouwwerkzaamheden. Zoals gewoonlijk loopt de gemeente achter de feiten aan en leren ze niet van eerdere gevallen.

 2. Tlpeter
  22 augustus 2020 at 13:30

  Het zal de huige coalitie over BRUGGEN

 3. 22 augustus 2020 at 12:36

  Wij zijn ook benieuwd naar de Watervergunning voor het inbrengen van de funderingspalen. Daar konden we niet opnieuw een vraag over stellen aangezien de Art. 51 vraag van de Watervergunning nog steeds loopt . Ik ben bang dat daar i.c.m. Hoogheemraadschap iets mis zit. Maar we kunnen altijd nog verder onderzoek daar naar (Laten) doen toch.

  Forum voor Maassluis staat tenslotte voor eerlijkheid naar de burger.

 4. Aad Rieken
  21 augustus 2020 at 20:57

  “Het ga(a)t in Maassluis over-bruggen!”