MAASSLUIS | De fractie van Forum voor Maassluis maakt zich zorgen over corona virus in onze rioolwaterinstallaties.

De fractie stelt dat als volgt aan de orde

Vandaag hebben wij uit het Algemeen Dagblad mogen vernemen dat bij rioolwaterinstallaties zoals ook de onze, die in Vlaardingen gevestigd is, nog steeds virusdeeltjes te vinden zijn. Hoewel de daling landelijk is ingezet valt het op dat Rotterdam e.o. nog steeds (te) hoog scoort hierbij.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het Coronavirus in de ontlasting van de burgers aanwezig kan zijn zelfs voordat zij er klachten van ondervinden.

In de Rotterdamse regio waren de meetresultaten in juli gemiddeld 700, welke in korte tijd opliep naar 1641 virusdeeltjes per ml. rioolwater per begin augustus. We hebben uit het artikel begrepen dat inmiddels een daling is waargenomen op 10 augustus naar gemiddeld 600 deeltjes/ml.

Aangezien wij o.a. op 5 augustus aan de Kwartellaan hebben kunnen constateren dat er weer wat problemen waren met onze riolering en u op de hoogte bent over onze twijfels betreffende onze gemeentelijke riolering, stellen wij ten behoeve van de gezondheid van onze burgers de volgende vragen

1 – Bent u op de hoogte van de juiste cijfers die betrekking hebben op de verwerking van ons afval in de rioolzuiveringsinstallatie te Vlaardingen. En zo ja, mogen wij weten of deze inderdaad fluctuerend en aflopend zijn?

2 – Zijn er bij u nog andere problemen dan boven geschetst bekend in ons rioolsysteem in de afgelopen Coronatijd?

3- In deze warme tijd is in de omgeving van Maassluis, w.o. diverse binnenwateren en zelfs het Scheur, het openbaar water veel gebruikt als zwemwater. Kunt u ons voor 100% garanderen dat in de Coronatijd niet is overgestort in een van deze openbare wateren?

4 – Wij weten dat zelfs al bij een klein buitje het riool zelfs al wat problemen kan geven en wij hebben daar ook video voorbeelden van. Dit betreft ook bijv. de binnenhaven. Zou het, gezien dit gegeven, niet belangrijk zijn bepaalde gebieden als zwemgebied te ontraden of zelfs te verbieden?


ELKAAR GEK MAKEN IS DESTRUCTIEF

REKENING HOUDEN MET ELKAAR IS CONSTRUCTIEF

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 20 augustus 2020 at 13:56

    Als er op virus wordt getest bij mensen of in rioolwater, wordt getest op RNA van het SARS-CoV-2. Dit RNA kan van infectieus virus zijn, maar ook van “dood” virus zijn dat geen infectie kan veroorzaken. Alles wijst erop dat het RNA van SARS-CoV-2 in rioolwater “dood” viraal materiaal is.