tijdsduur van de heiwerkzaamheden (16 weken) en geluidsoverlast

MAASSLUIS | De raadsfractie van Forum van Maassluis reageert op de klachten die door omwonenden worden geuit over het langdurig heiwerk voor de nieuwbouw van Lely. Met name de bewoners van het Sparrendal, een hoog flatgebouw dat als een muur alle geluiden weerkaatst, ervaren veel geluidsoverlast.

In het kader van artikel 52 stelt de partij de volgende vragen aan B&W

Wij namen nota van o.a. de volgende uitspraken van het College:

“Gisteren met de Burgemeester en collega Evers een belangrijk moment bijgewoond bij de 1.000e paal bij Lely! Met dit tweede deel van de nieuwbouw van Lely industries kan de grootste werkgever van Maassluis (bijna 1.000 medewerkers in Maassluis) haar positie als marktleider in de robotisering van de veeteelt verder uitbouwen. Mooi werk van Converse architecten, bouwer Dura Vermeer vele anderen. Ook de bijna 500 omwonenden die last hebben van het geluid van het heien kregen vandaag een brief met een attentie van Lely”.

Natuurlijk zijn ook wij als Forum voor Maassluis blij met de vestiging en uitbreiding van deze werkgever en vooral ook om haar intenties zo duurzaam mogelijk te bouwen. Ondanks dat hebben wij wat vraagtekens bij deze bouw. Het bouwbesluit inzake Geluidshinder geeft een duidelijk indicatie over de duur en de mate waarop geluidshinder zou mogen plaatsvinden bij nieuwbouw.

Bouwbesluit

Onze vragen zijn daarom als volgt:

1. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen voor het daarin genoemde 1e en 2e lid. Heeft Lely ontheffing aangevraagd? Zo ja, per wanneer? Zo nee, is Lely dan niet in overtreding m.b.t. dit bouwbesluit?
2. Op 25 augustus is door de omwonenden aan Bouw- en Woningtoezicht dezelfde vraag gesteld. De bewoners kregen daarop een telefoontje dat hier weinig aan te doen was. Kunt u ons vertellen waarom? Is dit niet een beetje kort door de bocht?
3. Op vrijdag 4 september is er door een vertegenwoordiger van de omwonenden een gesprek  geweest met Lely en hun adviseur van Bouwadviesgroep “bouAd” uit Katwijk. Bent u van de inhoud hiervan op de hoogte gesteld?

De andere vragen die nog bij ons en de bewoners leven zijn als volgt:

4. Staat er in het goedgekeurde bouwplan dat er gebruik wordt gemaakt van prefab (beton)palen?
5. Zo ja, heeft Lely hierna goedkeuring gekregen voor het gebruik van Vibro palen vanwege ongelijke lengten c.q. vanwege de problemen met het aanvoeren van deze 1900 prefab palen?
6. Zijn er door het College aanvullende eisen gesteld t.a.v. de verwachte geluidsoverlast?
7. Is er gesproken over het gebruik van geluidsmantels om het aantal db te reduceren of heeft Lely daarvoor ontheffing gekregen?
8. Is er überhaupt gedacht aan de tijdsduur van de heiwerkzaamheden (16 weken) en de alternatieven om de geluidsoverlast te beperken?
9. Bent u op de hoogte van vervolggesprekken met de omwonenden en dient u daar als vertegenwoordiger van de burgers van Maassluis niet deel van uit te maken?
10. Waarom stelt de Wethouder zich, met de attentie van Lely (een cadeaubon van 7,50 van Holtkamp) in de media als het ware op als een “commercieel manager van Lely” terwijl hij juist de belangen van de burgers van Maassluis zou moet dienen.

De Fractie van Forum voor Maassluis


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Rob Scharroo
    14 september 2020 at 20:48

    Aan de Hoeker al last van sinds het begin van de bouw van het Balkon, ga nu ook zeker een bezwaar indienen mbt WOZ.
    Nu we steeds meer of liever constant thuis werken is de herrie dagelijks een ware plaag, vanaf s’morgens 7 uur en dan de hele dag.