MAASSLUIS | Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad van 30 januari jongstleden met het onderwerp ”Bijstand en huis in het buitenland? Kijk maar uit” stelt Forum voor Maassluis vragen aan B&W.

In het artikel staat onder meer:

“Het net sluit zich rond bijstandsfraudeurs die in het buitenland een huis of spaargeld bezitten. Rotterdam gaat veel gerichter dan voorheen op zoek naar deze mensen. Met name oudere Rotterdammers met een migratieachtergrond die meer dan een maand per jaar in het buitenland verblijven, worden onder de loep genomen. Een huisje in het buitenland mag – voor wie bijstand ontvangt – als het maar niet meer dan 15.000 euro waard is. Voor spaargeld geldt ongeveer hetzelfde.”

lees verder: artikel in AD

De fractie wil weten of B&W de strekking van het artikel kent en van mening is dat ook in Maassluis de controle op bijstandsfraude strenger mag worden uitgevoerd.

Verder vraag de fractie of B&W weet of Stroomopwaarts onderzoek doet naar mogelijke fraude van mensen die een huis bezitten en uitkeringsgerechtigd zijn. Het gespecialiseerde Bureau Buitenland stelt dat 20 tot 30 procent van de bijstandsontvangers met een migratie-achtergrond een huisje bezitten in het buitenland? Gaat B&W vragen aan Stroomopwaarts via het IBF (onderdeel van het UWV met personeel op buitenlandse ambassades) onderzoeken te laten uitvoeren hoe het in Maassluis is gesteld. Ook vraagt de partij hoe de controle momenteel wordt uitgevoerd door Stroomopwaarts in Maassluis wat betreft onderzoeken bij mogelijke fraude en of daarbij de buitenlandse kadasters worden nagekeken.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu